Türkiye'den

128 Bilmecesi

Bol bol özelleştirdik. Ucuz pahalı demedik sattık. Borç yiğidin kam...