Magazin

Ahalteke Atları

Araştırmacılar, dünyada atların ilk kez Türkler tarafından evcilleştir...