Recep Öztürk

Taşmedrese, ilim ve irfan ocağıdır.

Kişinin, nefsini en güzel ve en temiz şekilde terbiye edebileceği bir okuldur.

Mânen zenginleşmenin ve benlikten uzaklaşmanın nakış nakış dokunduğu yerdir.

Bilen ve şuuruna varan için, taşmedreseli olabilmek ve oradan mezun olmak; kişinin hayatında alabileceği en anlâmlı diplomalardan biridir.

Hayatta, insanın başına her hâl gelebilir.

Düşer ve kalkarsınız.

Haklı olduğunuz bir davada, haksızlığa uğrar ve elinizde olmadan, elinizi kana bulayabilirsiniz.

Durup dururken başınız belaya girebilir.

Kısacası, insanoğlunun başına bu hayatta her şey gelebilir.

Ve hapse düşebilrsiniz.

Ceza alabilirsiniz.

Önemli olan, kişinin kişiliğini bu dört duvar arasına sığdırmayıp, orada gün saymayıp; aksine, günlere, aylara ve yıllara hâkim olabilmesi ve tevekkül edebilmesidir. Bu, çok önemli ve bir o kadar da hassas bir fasıldır.

Zamana, zemine ve mekâna egemen olma hâlidir.

Ve bunları, benliğinde eritme, yok etme hâlidir.

Bu hal, kişinin en özgür ve en masum hâlidir.

Biz buna, " tefekkür " ve " tevekkül " diyoruz.

İşte, taş medreseli olma budur.

Taş medreseli olmak ;

" Ben" olmaktan sıyrılıp, "biz" olabilmektir.

Benliği ve ruhu sevginin ve aşkın potasında

eritebilmektir.

Ve kendini geliştirip, "ülkeme ve dâvâma daha çok nasıl hizmet edebilirim" merhalesine erişebilmektir.

Allah'a hamd-ü senâlar olsun ki,  bir ülkücü nesil bu mertebeye ulaşmıştır.

O nesil, Türklüğün medarı iftiharıdır.

12 Eylüller bu asil nesli - ki, siz bu nesle "Âsım'ın nesli" diyebilirsiniz - yok edememiştir.

Değil Türkiye'nin, dünyanın neresinde bir zülum, bir haksızlık ve adaletsizlik var ise, bu vefakâr ve fedakâr neslin başkaldırışını, isyanı ve feryâdını orada görürsünüz.

Türk - İslâm Kültür ve Medeniyeti bu neslin omuzları üzerinde yükselecektir.

Ya da, O'nun küllerinden yeniden doğacaktır.

Taşmedreseli, Yusufiyeli olmak, her bünyenin kaldırabileceği bir yük değildir.

Bu yükü son nefesine kadar taşıyabilmek her kula nasip olmaz.

Taşmedreseli, hayatının her safhasında, ilkeli ve dürüst olabilmeyi gerektirir.

O, yaptığı her işi Allah'ın rızasını kazanma uğruna yapar. Kuldan taltif ve mükâfat beklemez.

Kula kulluk etmez!

Allah'tan gayrisina secde etmez!

Taşmedreseli, hayatını doğruluk - dürüstlük ve adalet üzerine tanzim eder.

Taşmedreseli, ahde vefâ sahibidir.

Bu ölçülere uymayan, kendisini taşmedreseli olarak satmasın.

Bu gibiler; heyecan, macera veya başka sebeplerle cezaevi görmüş adli mahkûm olma ötesinde hiçbir özelliği olmayan kişilerdir.

Selâm olsun taş medreseden mezun olabilenlere!

Selâm olsun düne, bugüne ve yarına!

Recep Öztürk

11. Eylül 2018 / Almanya

(Sosyal medyadan aşınmıştır.)