4 Ağustos 2022'de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'ndaki (İngiltere) büyükelçiliği bir grup radikal dini grup tarafından saldırıya uğradı.

Dini grubun Kuveytli din adamı kılığındaki Yasir Al-Habib'in destekçileri olduğu söyleniyor.

Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü rektörü Agil Shirinov,  verdiği demeçte, Yasir el-Habib'in birkaç kez tutuklandığını ve şu anda İngiltere'de mezhepler arası anlaşmazlık yaydığını söyledi.

"Londra'daki elçiliğimize saldıranlar 'Mehdi'nin Hizmetkarları' adlı radikal bir dini grup. Kuveyt'in bağımsızlık günü vesilesiyle serbest bırakıldı. Birkaç gün sonra tekrar tutuklanması emredildi, ancak kaçmayı başardı. Kuveyt'ten Irak'a, İran'a, oradan da sığındığı İngiltere'ye gitti. İngiltere'de "Mehdi'nin Hizmetkarları"nın El-Muhassin adında camileri var.

Aynı zamanda "Fedak" adında bir kanalları var. Bu kanal radikal mezhepçi ve mezhepler arası ilişkilere zarar verecek fikirleri yaymaktadır. Yasir el-Habib bizzat bu fikirleri yaymakta ve Şii-Sünni çatışması yaratarak Müslümanları bölecek fikirleri gündeme getirmektedir. Bu sebepledir ki İslam dünyasında itibar görmezler. Çok az grup, özellikle Arap ülkelerindeki radikal gruplar onları destekliyor. Bu son adım, onların değersiz insanlar olmadığını gösterdi.

Azerbaycan bayrağında da İslami değerler bulunmaktadır. Yeşil renk İslam'ı temsil eder. Eğer İslam'a mensuplarsa, İslam'ın simgesi olan bayrağı düşürmek, onların neye hizmet ettiklerini gösterir. Elbette onların eylemleri Azerbaycan halkında radikal grupların nefretini artırıyor. Çünkü hiçbir devlet ve millet bu insanlardan fayda görmemiştir. Eylemleri uluslar arası, devletler arası ve mezhepler arası düşmanlığa yöneliktir.

Bu grubun lideri Yasir el-Habib'dir. Kuveyt asıllı bir kişidir. 2004'te Kuveyt'te başka mezheplerin değerlerine hakaretten 10 yıl hapis yattı. Birkaç ay sonra Kuveyt'in bağımsızlık günü münasebetiyle serbest bırakıldı.

Tarihi olarak Azerbaycan'da hoşgörü, dinler arası ve mezhepler arası uyum hakim olmuştur. Bu tür grupların faaliyetleri bu uyumu bozamaz. İslam'ın iki büyük mezhebinin temsilcileri tarihsel olarak Azerbaycan'da faaliyet göstermişlerdir ve bugün hala aktifler. Radikal grup temsilcilerinin sloganlarına bakıldığında ehl-i beyti savundukları görülüyor ancak ehl-i beytin ortaya koyduğu değerleri bilselerdi böyle davranmazlardı. Eylemleri ehl-i beytin değerlerine aykırıdır.

Azerbaycan'da ehl-i beyte her zaman saygı duyulmuştur. Dini ne olursa olsun Azerbaycan halkının temsilcileri İmam Hüseyin'e saygı gösterdiler.

Bu radikal gruplar, İmam Hüseyin'in kardeşliğe dayalı değerlerini insanların gözünde düşman değerler olarak göstermeye çalışıyor. Bu grubun İmam Hüseyin veya ehl-i beyt ile hiçbir bağlantısı yoktur. Son eylem bunu bir kez daha ortaya koymuştur "