Asıl adı Temürçin (demirci) olup Çin kaynaklarının dilleri Temuçin yazmaya yetiyordu.

Kağan olduktan sonra aldığı ad Cengiz veya Çingiz değil Tengiz (deniz) olmuştu. Zaten ailesinin geçmişte Moğollar arasına deryanın (ırmağın) veya denizin (belki de gölün) diğer tarafından geldiği Moğolların Gizli Tarihi'nde anlatılır.

Büyük savaşçı ve komutan Cengiz Han’ın hayatını araştırmaya ömrünü adayan ünlü tarihçi Vladimir Belinskii, iddasına delil olarak Cengiz İmparatorluğunu esasen dört boyun oluşturduğunu ve bu boyların Türk boyları olduğunu ortaya koydu.

Ukraynalı ünlü tarihçi Vladimir Belinskii Cengiz Han’ın Moğol olmadığını, aksine Türk olduğunu iddia etti.

Büyük savaşçı ve komutan Cengiz Han’ın hayatını araştırmaya ömrünü adayan ünlü tarihçi Vladimir Belinskii, iddasına kanıt olarak Cengiz İmparatorluğunun esasen 4 boyun oluşturduğunu ve bu boyların Türk boyları olduğunu ortaya koydu. Bu boylar, Kıyatlar, Kereyler, Naymanlar ve Merkitler.

Cengiz Han’ın babası Esugey Bahadır Kiyat boyuna mensup birisi idi. Cengiz Han’ın eşi Börte’nin boyu ise Türk ırkının en güzel örneklerini yetiştiren Kongırat boyundan.

Vladimir Belinskii, tüm imparatorluğun Türkçe konuştuğunu ve Cengiz Han’ın gerçek adının “Temürçin” olarak okunması gerektiğini iddia ediyor. Büyük imparatorun Türk olduğunu ispat noktasında ünlü tarihçinin başka iddiaları da var. Doğuya yapacağı büyük sefer öncesinde bütün Türk boyları Cengiz Han’ın buyruğu altında birleşti. Bunun içindir ki Kazakistan coğrafyasında Cengiz Han’ın ordusu ile göçebe Türkler arasında hiç sorun yaşanmadı. Cengiz İmparatorluğunun daha kurulduğu yıllarda Ak-Naymanlar ve diğer boylar onun içinde yer alıyordu.

Bu bakış açısını ünlü Rusyalı tarihçi Hacı Murat da savunuyor. Ona göre, Cengiz Han Altay menşeli Türk boylarının mensubu. Ünlü tarihçinin tahminine göre, büyük imparatorun Çin’e yaptığı meşhur seferi öncesinde, imparatorluğa Moğol boyları da dahil oldu.

Vladimir Belinskii ve Hacı Murat’ın Cengiz Han’ın Türk olduğu yönündeki iddialarına delil olarak ortaya koydukları “Cengiz Han İmparatorluğu’nda kullanılan metal paranın üstünde Türkçe yazması.” görüşü ise aslında gayet açık bir ispat niteliğinde.

Tarihçiler Türkleri sadece Oğuz boylarından ibaret zannetmemeleri şart.