Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Özbekistan'a yaptığı resmi ziyaret sona erdi.

İki ülkenin cumhurbaşkanları arasındaki diyalog çok verimli geçti. İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ve kapsamlı işbirliğinin genişletilmesine ilişkin deklarasyon ve diğer birçok belge imzalandı.

Devlet başkanları arasındaki samimi diyalog Harezm'de devam etti. Liderler her yanı tarih dolu olan  Hive'nin tarihi eserlerini de ziyaret ettiler.

Azerbaycan-Özbekistan ilişkilerine bakıldığında, her şeyden önce her iki ülke de Türk soylu olup, ortak tarih ve ortak medeniyete sahip, Sovyet işgali altında uzun süre yaşamış ve bunun doğal sonucu olarak benzerlik arz eden bir çok soruna maruz kalmış ülkelerdir. O nedenle iki ülke arasında sosyo-kültürel ve ekonomik alanda ilişkiler mevcuttur. Her iki ülke de Türk Devletleri Teşkilatı üyesidir. Her iki ülke de Rusya'nın liderlik ettiği güvenlik örgütlerinde yer almamaktadır. Azerbaycan sahip olduğu enerji kaynakları ve jeopolitik konumu itibariyle Güney Kafkasya'nın en önemli ülkesi iken, Özbekistan Orta Asya'daki tüm devletlerle komşu olan, 35 milyon nüfusuyla en kalabalık nüfusa sahip olan, aktif işgücü ve girişimcilik yeteneğiyle temayüz etmiş, ipek yolu üzerinde yer alan Orta Asya'nın kalbi hükmünde bir ülkedir. Coğrafi konun olarak her iki ülke ipek yolu üzerinde yer almaktadır.

Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin ikili ilişkilerinin artması, Teşkilatı daha güçlü hale getirecektir. Türkiye ile Özbekistan arasında yüksek düzeyde devam eden bu ilişkiler halkasına Azerbaycan'ın da katılmış olması bölge güç dengesi açısında da önemli sonuçlar doğuracaktır.