Lozan barış antlaşması çeşitli mukavele ve protokollerden meydana gelmiştir.

Bazıları gizli maddeleri olduğunu ileri sürdülerse de kendileri iş başına geldikten sonra o gizli maddeleri açıklama veya neden açıklamadıklarını halka izah etme gereğini duymamışlardır.

Halbuki bu antlaşmalar çeşitli tarihlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmüş, kabul edilmiştir.

Kimi yeterli kimi yetersiz bulur bu antlaşmayı. Ancak o tarihte devletin gücü bu kadardır ve bu kadarı da başarıdır.

Nitekim daha sonra Montrö sözleşmesi ve Hatay’ın ilhakıyla ilerlemeler sağlanmış, 1974 Kıbrıs harekâtı ile daha ileriye götürülmüştür.

İşte  Lozan Antlaşmasının orijinal metni…

Lozan Anlaşması Orjinal Metin