Ruhsat sahibi olmadığınız bir aracı muayene ettirebilmek için aşağıdaki şartları taşıyor olmalısınız.

  • Aynı ay içerisinde sadece bir aracı muayene ettirebilirsiniz. Bulunduğunuz takvim ayı içinde istasyona getireceğiniz ilk aracı ek bir belge olmaksızın muayene yaptırabilirsiniz.
  • Yanınızda T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, pasaport ya da sürücü belgesi gibi belgelerden birisi olmalıdır.
  • Bulunduğunuz takvim ayı içinde istasyonlarda başka bir gerçek kişiye ait aracın muayenesini yaptırmış iseniz, ikinci araca ilişkin muayene talebinizde, ruhsatta belirtilen araç sahibinden alınmış noter onaylı vekaletname aslı gerekmektedir.
  • İlk muayenesine götürmediğiniz bir aracı muayene tekrarına götürmeniz halinde, o takvim ayındaki vekaletnamesiz araç getirme hakkını kullanmış olursunuz.
  • Vekaletname, bir kişiye ait birden fazla araç için, birden fazla kişi adına düzenlenebilir.