Müslüman birinin vefatının arkasından kuran okunabilmekte ve dualar edilebilmektedir. Genellikle vefat eden kişinin cenaze namazı ve defninden sonra Kuran ve dualar edilir en son olarakta "ruhuna el fatiha" denmekte ve Fatiha suresi okunmaktadır. Hatta bazı mezar taşlarında da ruhuna el fatiha yazmaktadır. Peki neden ölmüşlerin ruhuna Fatiha okunur, bunun hikmeti nedir, ölmüş olan kimselere faydası var mıdır?

Kuran-ı Kerim'de, bizden önce gelip ahirete göçmüş olanlar için dua etmemiz ayetlerle anlatılmıştır:

"Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler: "Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin." (Haşr suresi, 10. ayet)

Kaynak: Namaz Sitesi