"Türkiye'nin başlattığı Türk-Ermeni temaslarının başlamasını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz."

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halaf Halafov, Türkiye ile Ermenistan arasında başlaması için teşebbüslerde bulunulan temaslarla ilgili bir açıklama yaptı:

Halafov, "İkinci Karabağ Savaşı sonucunda kabul edilen ortak açıklamaların ve bu açıklamalarda yer alan anlaşmaların uygulanmasının bir alternatifi yok: Bugün bölge barış ve istikrar yönünde ilerlemeli. Bu sebeple biz, Türkiye'nin başlattığı Türkiye-Ermenistan temaslarının başlamasını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesinin aynı zamanda Azerbaycan-Ermenistan olduğuna inanıyoruz. ilişkilerin normalleşmesinden öteye geçmektedir."

Bölgede barış ve istikrarın tesis edilebilmesi için bütün bölge ülkelerinin bu sürece destek vermesi gerektiğini ifade ederek, "Barış, önce Ermeni halkının, ardından diğer bölge ülke ve halklarının menfaatlerine uygundur. Dolayısıyla bu süreçlerin devam ettirilmesi gerekiyor ve tabii ki bu süreci destekliyoruz. Bunun sürdürülebilir olması ve güvenin daha da güçlenmesi için ülkeler arası iletişimin açılması, ilişkilerin yeniden kurulması ve normalleşmesi gerekiyor. Açıkça düşmanlık ruhu ve düşmanca ideoloji bastırılmalı, günlük yaşamdan uzaklaştırılmalı ve vazgeçilmelidir. Ermenistan bugün karşı karşıya olduğu ağır sosyal, ekonomik ve siyasi krizden çıkmak istiyorsa elbette bölgedeki tutum ve politikalarını değiştirmeli, iyi niyet göstermeli, normalleşmeye gitmeli, düşmanlıktan vazgeçmeli ve birbirine güven duymalı. .kazanmalı. Bu güveni yeniden tesis etmek için ülkeler, birbirlerinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve sınırlarının dokunulmazlığına olan bağlılıklarını göstermelidirler. Bütün bunlar olmazsa bu süreci ilerletmek elbette zor olacaktır.

Ancak normalleşme sürecini ve Türkiye ile Ermenistan arasında barış maksatlı bir diyaloğun başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Umuyoruz ki bu diyalog sonucunda genel olarak bölgede güçlenen ilişkiler daha da güçlenecek ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme hızlanacaktır. Ayrıca Üçlü Bildiri'den doğan yükümlülüklerin uygulanması hızlandırılacak ve daha başarılı hale getirilecektir."