Süleyman Askeri

Yüce yaratıcımız Kur’ân’da şöyle buyuruyor: “Allah size, mutlaka emanetleri (işleri) ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle davranmanızı emreder” (Nisa 58).

Şanlı peygamberimiz de “Emanet zayi edildiğinde kıyametin kopmasını bekleyin.” demişti. “Ya Resulallah, emanetin zayi edilmesi nasıl olur?’’ diye sorulunca da “Görev ehlinden başkasına verildiği zaman kıyameti bekleyin.” buyurdu.

Son Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında eski başbakanlardan Binali Yıldırım Türk dünyası aksakalı (danışılacak kişi) olarak görevlendirildi. Halbuki Binali Yıldırım’ın bunca yıllık ömründe Türk dünyası için attığı adım yoktu. Bunun yanında Türkiye’de Türk dünyası için saçını, sakalını ağartmış yüzlerce ilim ve fikir adamı vardı. Ancak eğitimden bilime, kültürden sanata her alanda liyakat sahiplerini biat edenler kadar değerli görmeyen devletlüler bu işte de liyakati gereksiz bulmuşlardı.

Doğu Türkistan’da Uygur ve Kazak Türklerine zulmeden Çin, Kırım’da, Kafkasya’da, Kazan’da Türklere zulmeden Rusya Türk Devletleri Teşkilatı’nın yok olmasını ister. Bizim aksakal (!) da onları Türk Devletleri Teşkilatı’nın tabii üyesi kabul eder.

Böyle kuşun böyle kuyruğu olur.