Süleyman Askeri

Ülkemizde memurları temsil eden sendikalar iki yılda bir hükumetle toplu görüşme masasına otururlar. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ve özlük haklarında yapılacak iyileştirmeler güya bu görüşmelerde kararlaştırılır. Anlaşma sağlanamazsa hükumetin hakim olduğu hakem heyetine gidilir. Hükumetin dediği olur.

Memur atamalarını yapan hükumet, bir sendika mensuplarını kayırdığında memurlar o sendikaya üye olmayı tercih ederler. Dolayısıyla yetkili sendika da hükumetin kontrolüne girer. Siyasi partiler de memur ve işçi sendikalarını kontrol edebilmek için onların üst yöneticilerini seçimlerde listelerinden milletvekili adayı gösterirler.

Geçtiğimiz günlerde 2022-2023 memur ve emekli maaş ve özlük hakları için sendikalar hükumetle masaya oturdular. Yetkili konfederasyon olan MEMURSEN ile ikinci büyük konfederasyon olan KAMUSEN tekliflerini birleştirerek hükumete sundular.

Tam olarak ne istedikleri anlaşılmamakla beraber geçmişte yaşanan satın alma gücü kayıpları için seyyanen zam, maaş zammı, enflasyon farkı, 3600 ek gösterge vaadinin gerçekleşmesini, sözleşmelilere kadro verilmesini istediler.

Hükumet taleplerini kabul etmedi. Geçmişte Türkiye İstatistik Kurumu'nun ikna edici olmayan enflasyon hesabına göre maaş artışı yapan hükumet teklifini de hedeflenen ama bir türlü tutturulamayan enflasyona göre verdi. Yetkili sendika MEMURSEN teklifi sevinçle kabul etti. KAMUSEN kabul etmediğini ilan etti.

2018 yılının Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaat ettiği, seçim sonrası İkinci 100 Günlük İcraat Planında öğretmenler için resmen vaat edilen 3600 Ek Gösterge halen verilmediği gibi 2022'de görüşülmesi tekrar vaat edildi.

Sözleşmelilere kadro verilmedi.

Memur maaşlarına uygulanan gelir vergisi dilimlerinde adaletli bir düzenleme yapılmadı.

Hükumet seyyanen zam yerine aidatları artıracak sendikalı üye ikramiyesi verdi. Sendikalı üyenin aidatını hükumet değil üyenin kendisi vermesi durumunda üyesiz kalacak olan sendikalar buna çok sevinmiş olmalı... Diğer taraftan sendikasız memurlar, küçük sendikaların üyeleri ve emekliler bu rahatsızlık verici uygulamanın acısını gelecek seçimde çıkarabilirler.

Üyelerini merkezden kenar mahalleye kadar okullara müdür yaptırmak ve memur atama, görevde yükselme imtihanlarında adaletsizlik mülakatlarında üyelerine avantaj sağlama üzerinde yükselen MEMURSEN durumdan oldukça memnun.

Memur da memnunsa hayırlı olsun.