Özbekistan Yüce Meclisi Bilim, Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu, Özbekistan'ın "Arkeolojik Miras Alanlarının Korunması ve Kullanımına İlişkin" yasa tasarısını görüşmek üzere bir seminer düzenledi.

Hazırlanan tasarı, bilimsel temelli terminolojinin yansıtılması, arkeolojik anıtların birleşik bir elektronik devlet kaydı haline getirilmesi, bir devlet rezervi oluşturarak kültürel kayıt ve nesnelerin sisteminde reform yapılması konularını içeriyor. Bu, arkeolojik mirasın korunmasına yardımcı olacaktır.

Tasarı maddi ve kültürel miras nesnelerinin korunmasını, bilimsel çalışmayı, rasyonel kullanımını ve ülkenin turizm potansiyelini artırmadaki rollerini ve önemlerini artırmanın yanı sıra maddi ve kültürel miras üzerindeki devlet kontrolünün önemli ölçüde iyileştirilmesini de sağlama gayesiyle hazırlanıyor.