Türkiye'de geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneylerine ilk başlanan ve Faz-1 ile Faz-2 aşaması tamamlanan Kovid-19 aşısının Faz-3 aşamasında plasebo yerine Sinovac aşısı kullanılacak.

Böylece, ERÜ'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının etkinliğinin yanında Çin aşısına göre de koruyuculuğu karşılaştırılmış olacak.

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nce (ERÜ) bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen Kovid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı.

İnaktif aşının Şubat ayında başlayan Faz-2 çalışması ise 9 Nisan'da tamamlandı. 250 gönüllü üzerinde yapılan Faz-2'nin raporlama çalışmasında ise son aşamaya gelindi.

PLASEBO NEDİR?

Sözlük tanımına göre plasebo, herhangi bir fizyolojik etkiye sahip olmayan, psikolojik fayda sağlamak adına uygulanan bir prosedür veya ilaçtır.

Tedavi edici bir değere sahip olmayacak şekilde tasarlanmış inert (etkisiz) enjeksiyonlar, haplar veya herhangi bir sahte tedavi türünü içeren madde veya tedavidir.