Salgın destekleri kapsamındaki yasanın Resmi Gazete’de yayımlanması ile ibraz süresi 30 Nisan – 31 Mayıs arasına isabet eden çekler için ibraz tarihi 1 Haziran sonrasına ertelendi. Ama düzenleme önü, arkası hesap edilmeden kaleme alınmışa benziyordu. Bankaların Çek Ödemesi ve Takas Provizyon ekranlarının kapatılması ile çek işlemleri tamamen durdu. Sadece tam kapanma dolayısı ile ödeme güçlüğü çeken şahıs ve işletmeleri gözetmesi gereken uygulama bütün çekleri kapsama alınca ödeme zinciri ülke tarihinde ilk defa kırılmış oldu. Sonuçta, Resmi Gazete'de yayımlanan çek düzenlemesi piyasada kaosa neden oldu.

Vergi usul kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun düzenlemesine dün gece son anda eklenen bir geçici madde ile, vadesi 30 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasına isabet eden çeklerin ibrazı 1 Haziran’a ertelendi. Yine bu tarihler arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacağı, başlamış olanların duracağı da kanunda yer aldı.

Piyasada ödeme zincirinde problemler oluşması ve iş dünyasından gelen tepkiler üzerine Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, “İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin belirtilen tarihler arasında bankaya ibrazı halinde çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi, aksi takdirde 1/6/2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmaması gerekmektedir. Bu hususta oluşan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere ilgili kurumlara bildirim yapılmıştır” denildi.

Şimdi insanlar alacaklılarına veya çalışanına ödeme yapacaklar ancak çeklerini tahsil edemeyecekler. Hatta çekini ödemek isteyenler de ibraz ile ilgili problem yaşayabilirler. Ticaret Bakanlığı ‘karşılığı varsa ödenebilir’ diye bir genelge yayımladı ama bunu kötü niyetli olan insanlar bunu işlerine geldiği gibi kullanacaktır.