Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO), Rus işgali altındaki Kırım’daki durumu takip kararını kabul ettiği duyuruldu. Söz konusu karar hem Ukrayna’nın hakimiyetini ve toprak bütünlüğünü yeniden teyit ederken, hem de Kırım’ın kültürel mirası ve tabii kaynaklarının korunması için takip edilmesinin yasal temellerini oluşturuyor.

Kararın alındığını Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, 22 Ocak 2021 tarihinde sosyal medya hesabından duyurdu. Ceppar, "Bugün, kuruluşun iki ana yönetim organından biri olan UNESCO İcra Kurulu, ‘Kırım Özerk Cumhuriyeti’ndeki (Ukrayna) durumu takip etme’ kararını kabul etti.” diye kaydederek, bu kararın Kırım’ın Rusya tarafından işgalinden bu yana Ukrayna tarafının inisiyatifiyle kabul edilen Yürütme Konseyinin 12’inci kararı olduğunu belirtti.

Ceppar kararın Ukrayna’nın hakimiyetini ve toprak bütünlüğünü teyit ettiğini, UNESCO’nun yetki alanlarında; Kırım’daki nüfusun hak ve hürriyetlerinin durumu ile kültürel mirası ve tabii kaynakları korumak için gerekli olan doğrudan takip etmenin kanuni temellerini teşkil ettiğini belirtti.