Asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olduğu belli oldu. Asgari ücret 2021 zammı için son toplantı bugün yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile geçerli olacak asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Bir önceki yıla göre asgari ücret 500 lira artmış oldu.

01/01/2021 – 31/12/2021 döneminde uygulanacak olan asgari ücret  belirlendi. Belirlenen ücrete TÜRKİŞ ve DİSK tepki gösterirken HAK-İŞ belirlenen asgari ücret için "az değil" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yaptığı açıklamada 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin%21,56‘lık bir artış yapıldığını, buna göre  bekar bir işçi için brüt 3 bin 527 TL 50 kuruş, net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.

Buna göre günlük brüt asgari ücret:119,25 TL oldu.

2021 yılında İşveren AÇISINDAN  Maliyeti:

Brüt Asgari Ücret: 3.577,50 TL

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı): 554,51

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu: 71,55

İşverene  Maliyeti: 4.203,56 TL

(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete ( 220,73 ) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.”