TMB Yayıncılık tarafından Kafkazinfo'ya verilen bilgiye göre Türkiye'nin Eurovision'a katılmaktan vazgeçmesinin ardından düzenlenen Türkvizyon, önümüzdeki yıl Şuşa'da yapılacak.

Yarışmanın ilk olarak 2013 yılında Eskişehir'de yapıldı. İlk kazanan Azerbaycan'dan Farid Hasanov oldu.

Türkvizyon, 2013 yılından beri nüfusunun belli bir bölümü Türk olan veya Türkiye ve Türk Dünyası ile yakın ilişkilerde bulunan ülkelerin ve bölgelerin (genelde Rusya’nın içinde bulunan federal Türk bölgeleri) katıldığı ve amacı, Türk dilini konuşan halklar ve ülkeler arasında dostane ilişkiler kurarak söz konusu ülkelerin ortak müzik kültürünü, dilini, sanatını, gelenek ve göreneklerini araştırarak ortaya çıkarmak; geliştirmek, korumak, gelecek kuşaklara aktarmak ve kalıcı kılmaktır. Söz konusu yarışma Türk dünyası barışına, uygarlığına ve sanata katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Türkvizyon Şarkı Yarışması’nın sembolü Zümrüdüanka ya da Türk mitolojisindeki karşılığıyla Hüma kuşudur. Hüma kuşunun sembol olarak belirlenmesinin nedeni Türk Birliği’nin küllerinden doğarak yeniden güçlü ilişkiler kurması anlamını taşıdığından dolayıdır. Yarışmanın temel ilkesini Gaspıralı İsmail’in “Dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik!” sözüyle açıklamak mümkündür.