Yılın ilk yarısında Kırgızistan'daki enflasyon oranı % 5-7'lik hedef değerleri geçmedi. Kırgızistan Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları endeksi % 103,0 (Haziran 2020'ye göre bir önceki yılın Aralık ayı), ortalama yıllık enflasyon oranı (Ocak-Haziran 2020 ile Ocak-Haziran 2019) % 105,8 oldu.

Haziran 2020 sonunda ekonomiye sağlanan kredi 159.1 milyar som olarak gerçekleşti ve 2020'nin başından itibaren % 6.1 arttı. Ocak-Haziran 2020 döneminde, transfer sistemleri aracılığıyla yapılan bireylerin havalelerinin brüt girişi, 2019'un aynı dönemine göre % 13,2 ile 977,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ön verilere göre, Ocak-Haziran 2020 için devlet bütçe gelirlerinin toplam hacmi 60,3 milyar som veya belirlenen hedefin % 81,6'sı olarak gerçekleşti. Aynı zamanda, Kırgızistan Devlet Vergi Servisi'nin vergi gelirleri 33,1 milyar som olarak gerçekleşti, hedef rakam % 86,5'e ulaştı. Kırgız Cumhuriyeti Hükümetine bağlı Devlet Gümrük Hizmetinin raporlama dönemi için vergi gelirleri 11,1 milyar som veya planın % 59,3'ü olarak gerçekleşti.

Ön verilere göre bütçe açığının büyüklüğü, Ocak-Haziran 2020 için GSYİH'nın yüzde 7,7'si ya da 17,7 milyar som tutarında.

Ocak-Haziran 2020 kamu yatırım projelerinin bütçesi 6.243,6 milyon som tutarında gerçekleştirildi ve bu, 2020 için onaylanan bütçenin % 20'si ve yarı yıllık planın % 71'i olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran 2020 için çalışan başına ortalama aylık nominal ücret (küçük işletmeler hariç) 17.999 som olarak gerçekleşti ve Ocak-Haziran 2019'a göre % 10,5 arttı ve tüketici fiyat endeksi dikkate alınarak hesaplanan gerçek büyüklüğü % 4.4 arttı.

Kaynak: kabar.kg