Özbekistan'da metal üretimi sahasında tekel konumunda olan Uzmetkombinat ve O'zikkilamchiranglimetall kamu iktisadi teşekküllerinin metal üretimi üzerindeki tekelleri ortadan kaldırıldı.

Tekel haklarının, münferit vergi ve gümrük yardımlarının kaldırılmasına ilişkin taslak karar, rekabet ortamını olumsuz etkileyen belirli ticari kuruluşlara verilen imtiyazlar uzun süreden bu yana tartışılıyordu. Karara göre, tekel, bireysel vergi ve gümrük yardımlarının, rekabet ortamını olumsuz etkileyen münferit işletme tercihlerinin kaldırılmasını sağlamak üzere değişiklikler yapılacaktır.

Özellikle, JSC "Uzmetkombinat" ve JSC "Uzikkilamchiranglimetall" in demir ve demir dışı metallerin hurda ve atıklarının üretimi ve satışı üzerindeki tekeli  kaldırılacaktır.