31 Mayıs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Dünya Sigarasız Günü" ilan edildi. 1988'den bu yana DSÖ ve dünya genelindeki halk sağlığı aktivistleri, her yıl dünyada tütün salgınına dikkat çekmek için her yıl "Dünya Sigarasız Günü"nü kutluyorlar.

Toplumun bu bağımlılığı ortadan kaldırmak gibi zor bir görevi var, çünkü problem devam ediyor. Nikotine karşı mücadele de devam ediyor. "Dünya Sigarasız Günü", şimdiki ve gelecek nesillerin sigaradan ve sebep olduğu sosyo-ekonomik ve ekolojik problemlerden ve tütün mamullerinin zararlı etkilerinden korunmasına yardımcı olmak için tesbit edilmiştir.

2020 "Dünya Sigarasız Günü"nün teması “Gençleri tütün endüstrisinin manipülasyonundan korumak ve tütün ve nikotin kullanmalarını engellemek”.

Türkmenistan'da sigaraya karşı mücadele 1998 yılında tütün reklamlarının yasaklanmasıyla başladı. Bundan sonra, ülkedeki üniversitelerde sigara içmek yasaklandı. 2000 yılında halka açık yerlerde, sokaklarda, idari binalarda ve askeri tesislerde sigara içmek yasaklandı ve iki yıl sonra araç sürücüleri için sigara içme yasağı getirildi.

Türkmenistan, DSÖ'nün Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'ne 2011 baharında katıldı ve altı ay sonra Cumhurbaşkanı, "2012-2016 için Türkmenistan'da Tütün Kontrolü Eylem Planının Onaylanması Hakkında Kararname"yi imzaladı. Nisan 2017'de devlet başkanı, WHO'nun 2017-2021 Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nin Türkmenistan'daki Uygulama Programını onayladı. Programın temel amacı, 2025 yılına kadar hastalıkların önlenmesi ve tütün ürünlerinin sınırlandırılması, mevcut ve gelecek nesillerin yaşamını ve sağlığını, iç, ekonomik ve çevresel sonuçlardan korunma dahil olmak üzere tütün dumanının zararlı etkilerinden korumak için tüm uygun koşulları yaratmaktır. Bu tedbirler Türkmenistan'ın “Tütünsüz” bir ülke statüsüne kavuşmasını hedef alıyor.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov diyor ki: "Türkmen halkı arasında, öncelikle genç nesil arasında sigara içmeye karşı olumsuz bir tutum oluşturmak ve onları sağlıklı bir hayat sürdürmek için motive etmek gerekir."