Nazım Hikmet sembol bir kişi. Türkiye sosyalistlerinin öncülerinden.

O bir şair. Türk şairi... Nasıl oldu da Türkiye'den kaçtı? “ Beni Stalin yarattı, beni o yaşatıyor” (Cumhuriyet, 1951) diyebilecek kadar ileri gitmiş, “vatanım Rusya’da gömülmek istiyorum” diyebilecek kadar sosyalizm âşığı olmuştu. O Stalin ki Kollektifleştirme devrinde Tataristan, Ukrayna ve Kazakistan'da milyonların açlıktan ölümüne sebep olmuştu. 2. Dünya Savaşı öncesi Azerbaycan, Kırım, Kazan ve Türkistan'da Müslüman Türk aydınlarını yargısız katlettirmişti. Hitlerle işbirliği yaparak 5 Mart 1940'ta  teslim olan  22.000 Polonya askerini öldürtmüştü. Savaşın ardından Kırım ve Ahıska Türklerini yurtlarından sürmüş, çoğunun yollarda ölmesine sebep olmuştu. Nazım gibi bir şair nasıl bu canavara tapmıştı?

Boşuna dememişler demek ki: "Dalından kopan yaprağın âkıbetini rüzgâr tayin eder..."

Nazım, ilk şiirini 3 Temmuz 1913’de 11 yaşında iken Balkan Savaşı’nda Osmanlıların yenik düşmesi ve düşmanların Çatalca’ya kadar gelmesi üzerine kaleme alır. Feryad-ı Vatan adlı şiirde şairin yurdunu kurtarma arzusunu görebiliriz.

Kuva-yı Milliye, bir destandır.

Nazım Fatih ve fethin de yabancısı değil. İşte İstanbul'un fethine yazdığı şiir:

Sekiz Yüz Elli Yedi

İslam'ın beklediği en şerefli gündur bu;

Rum Konstantiniyye'si oldu Türk İstanbul'u!

Cihana karşı koyan bir ordunun sahibi,

Türk'ün padişahı, bir gök yarılır gibi

Girdi, "Eğrikapı"dan kır atının üstünde

Fethetti İstanbul'u sekiz hafta üç günde!

O ne mutlu, mübarek bir kuluymuş Allah'ın...

"Belde-i Tayyibe"yi* fetheden padişahın

Hak yerine getirdi en büyük niyazını;

Kıldı Ayasofya'da ikindi namazını.

İşte o günden beri Türk'ün malı İstanbul,

Başkasının olursa yıkılmalı İstanbul.

(Ümid, 13 Kanun-ı sani 1337/1921

*857; Miladi 1453, İstanbul'un fethi.

Bütün Şiirleri, 4.Baskı YKY, İstanbul, 2008, s.1969.)

Belde-i Tayyibe: Güzel belde. (Arapçası olan "Beldetun Tayyibetun" ifadesinin ebced değeri olan 857 rakamı, İstanbul'un  fethinin hicrî tarihidir.)