Rusya’nın öncülüğünde kurulan Avrasya Ekonomik Birliği'nin, Kazakistan ve Kırgızistan için hayal kırıklığı olduğu ortaya çıktı. Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin liderleri, video konferansında iki ülkenin memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

Avrasya Ekonomik Birliği'n liderleri, “2025 yılına doğru Avrasya ekonomik kalkınması için stratejik gelişme adımları” başlıklı video konferansta bir araya geldi. Gelen raporlara göre liderler bu toplantıda kayda değer bir ilerleme sağlayamadılar.

Kazakistan ve Kırgızistan liderlerinin ise toplantıda Avrasya Ekonomik Birliği'ne dair ciddi eleştiriler yönelttikleri öğrenildi. Alınan bilgilere göre Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Avrasya Ekonomik Birliği’nin üye ülkelerin egemenliklerini hiçe saydığını ifade etti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ise AEB’in tahkim mahkemesi, transit geçiş ihtilafları gibi sorunları bulunduğunu ve bunun sonucunda ülkesinde yaşanan ticaret hacminin düştüğünü ve birlik içerisinde gıda fiyatlarında en yüksek enflasyona sahip olduklarını açıkladı.

AEB, Rusya’nın eski Sovyet ülkelerini yeniden hegemonya altına almak için ortaya sunduğu bir girişim ancak sadece bunlardan Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Kazakistan tam üyeliğe sahip.

Özellikle Özbekistan baskılara rağmen tam üye olmayı reddetti ve ekonomik durumunu zora sokmamak için gözlemci statüsüne girmeye razı oldu. Özbekistan, İslam Kerimov döneminde de devletler arası anlaşmaların bağımsızlığına zarar verecek maddelerini kabul etmiyordu.

Avrasya Ekonomik Birliği, bölgesel ekonomik entegrasyonu amaçlayan uluslararası bir organizasyondur. Uluslararası tüzel kişiliğe sahiptir ve “Avrasya Ekonomik Birliği Paktı” uyarınca kurulmuştur.

Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya Federasyonu partnerliğinde kurulan Avrasya Ekonomik Birliği, 2018 Ocak ayında üçüncü kuruluş yıl dönümünü kutlamış olmasına rağmen “Birlik” yeni bir kavram değildir. Bu fikir ilk kez 1994 yılında Kazakistan Başkanı Nursultan Nazarbayev tarafından dile getirilmiştir. Birliğin ilk aşamaları olan “Gümrük Birliği” ile “Ortak Ekonomik Alan” oluşumlarının sonrasında, 29 Mayıs 2014'te Astana'da imzalanan “Avrasya Ekonomik Birliği Paktı” ile Birliğin hayata geçirilmesi için gerekli temel atılmıştır. Diğer üyelerle komşuluk ve ekonomik ilişkileri olan Özbekistan da 2020 yılında birliğe gözlemci üye olmuştur.

Bugün Birlik, bölgesel ekonomik bir entegrasyon olarak uluslararası mecrada yasal bir kimliğe sahiptir. Ülkemiz de dahil yaklaşık 40 ülke resmen AEB ile serbest ticaret alanları yaratarak ticareti geliştirme ve ekonomik işbirliği yapma isteğini ifade etmiştir ve Birlik bir çok toplantıda yeni üyelere açık olduğunu belirtmiştir.

Avrasya coğrafyasındaki ülkelerin pek çoğunu kapsayacak şekilde, uluslar üstü bir birlik kavramı hedefleyen Avrasya Ekonomik Birliği’nin, genişleyen ticaret alanları ve ekonomik bağlarla dünya sahnesinde aldığı rolü arttırması beklenmektedir. Çünkü Birliğin, modern küresel ekonomi sahnesinde anahtar bir rol oynayacak birçok ön koşulu yerine getirdiği düşünülmektedir.

Avrasya Ekonomik Birliğinin ana amacı, “mal, hizmet, iş gücü ve sermayenin” serbest dolaşımını sağlamak, Birlik içi marketinin şeffaflığını ve  anlaşılabilirliğini arttırmak ve bu sayede küresel iş dünyası ve yatırımcılar için daha çekici bir hale getirmek olarak belirtilmektedir. Ana görevi de, Birlik altyapısını ekonomik dalgalanmalar ve değişen çevresel koşullara karşı güçlü ve sabit bir şekilde kurmak ve üye ülke vatandaşlarının hayat seviyesini en iyi düzeye çekmek olarak belirtilmektedir.