Türk Konseyi Liderleri 10 Nisan 2020 tarihinde yeni korona virüsü (COVID-19) salgını gündemiyle düzenlenen Olağanüstü Zirve’de bir araya geldiler.

Türk Konseyi Devlet Başkanları 10 Nisan 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle düzenlenen “COVID-19 salgını ile mücadelede Dayanışma ve İşbirliği” başlıklı Zirve’de bir araya geldiler.

Türk Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in girişimiyle düzenlenen Zirve’ye, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Jomart Tokayev, Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı  Sooronbay Ceenbekov, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın Kurbankulu Berdimuhammedov, Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orbán ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Sayın Baghdad Amreyev iştirak etti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da video konferansta yer aldı.

Zirvede Liderler, yeni korona virüsü (COVID-19) salgınına karşı mücadelede Türk Konseyi kapsamındaki işbirliğinin uy-gulanması ve yaygınlaştırılması, ayrıca pandeminin sonuçlarının, Türk dili konuşan halklar arasındaki dayanışmayı daha da güçlendirecek sağlam bir iradeyle aşılması konusundaki kararlılıklarını vurguladılar.

Liderler ayrıca, milyonlarca insanın hayatıyla birlikte gelecek nesillerin sosyal, ekonomik, ahlaki ve psikolojik durumlarının da kurtarılması için tüm devletler tarafından samimi ve şeffaf bir küresel dayanışma ile ortak eylemler gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Bu bağlamda Liderler, Üye Ülkelerin Sağlık Bakanlarının bir video konferans düzenleyerek; ulusal pandemi eylem planları hakkında bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunabileceklerinin, sağlık profesyonellerinin klinik vakaları, uzmanlık ve tedavi yöntemlerini tartışmasını ve paylaşmasını sağlayacak, temel laboratuvar ekipmanları ve yaşamı destekleyen tıbbi ekipman tedarikinin artırılması ihtiyacına yönelik değerlendirmelerde bulunup en iyi uygulamaları görüşerek, pandemi ile ilgili diğer önemli konularda birbirlerine yardımcı olmalarına imkan tanıyacak, çok taraflı bir işbirliği mekanizması başlatmasının gerekliliğinin altını çizdiler.

Liderler, yeni korona virüsü (COVID-19) salgını esnasında üye devletler arasında ticari, ekonomik ilişkiler ve ulaştırmanın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, nakliye araçlarının sınır geçişlerinin kolaylaştırılması ve bu alanda ortaya çıkan sorunlara yönelik bilgi paylaşımı gibi gerekli tedbirlerin alınmasının önemini vurguladılar.

Bu kapsamda Liderler konuşmalarında, küresel yeni korona virüsü (COVID-19) salgınının bölge ülkelerinin ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerini ele almak üzere Trans-Hazar Doğu-Batı Uluslararası Ulaştırma Koridorundaki taşımacılık operasyonlarının kolaylaştırılmasına özel atıfta bulunarak, tarafların Ticaret ve Ulaştırma Bakanlıklarına, Trans-Hazar Koridoru üzerindeki Türk Konseyi ülkeleri arasında malların serbest dolaşımını sağlayacak somut çözümlerin ele alınması amacıyla aralarında video konferans gerçekleştirmeleri talimatını verdiler.

Üye devletler arasında gıda güvenliğinin sağlanması ve temel malların engelsiz bir şekilde geçişi, küresel salgına karşı mücadelede ve pandemi sonrası dönemde ele alınması gereken en acil konulardan biri olarak kabul edildi.

Liderler ayrıca, Üye Devletlerin topraklarında kalan ve yeni korona virüsü (COVID-19) salgını tedbirleri kapsamında alı-nan seyahat kısıtlamaları nedeniyle sınırı geçemeyen vatandaşlara herhangi bir yaptırım uygulanmaksızın, vize kolaylığı da dahil olmak üzere, destek ve yardım sağlanmasının önemine değindiler.

Uluslararası toplumla işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade eden Liderler, Birleşmiş Milletler’in pandeminin ağır küresel sonuçlarını ele almak amacıyla başlattığı tüm çaba ve mekanizmaları desteklediklerini belirterek, Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni korona virüsü (COVID-19) salgını ile mücadelede etkinliğin artırılması, uluslararası çabaların bu yönde koordine edilmesi ve güçlendi-rilmesi konusundaki rolünü vurguladılar.

Cumhurbaşkanları, Genel Sekreteri Zirve'de ele alınan hususların hayata geçirilmesi ve koordinasyonu hakkında görevlendirmeler yaptılar.

Toplantının sonunda Devlet Başkanları Zirve Ortak Deklarasyonunu kabul ettiler.

Kaynak: Türk Konseyi