Seçme hürriyetimizin sınırsız oIduğu tek dünya, kitaplar dünyası...

(CemiI Meriç)

https://www.youtube.com/watch?v=Yaqoh88YEH4

Bir kitap dünyadan daha geniştir, çünkü maddeye düşünceyi katar.

(Victor Hugo)