İmamın arkasinda yer alırız ve "Allah için namaza, meyyit için duaya, er kişi (veya hatun kişi) niyetine uydum hazır olan imama" diye niyet ederiz ve tekbir alırız.

Ellerimizi bağlarız ve sessizce Sübhanekeyi duasını "ve celle senâüke" ekleyerek şöyle okuruz:

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik

ve tebârakesmük

ve teâlâ ceddük

(vecelle senâük)*

ve lâ ilâhe ğayrük.

İmama uyarak, elleri kaldırmadan ikinci bir tekbir alınırız. "Allahu Ekber" Bu tekbirleri imam açıktan, biz ise gizlice alırız. "Allahumme salli ve Allahumme barik" okuruz.

Sonra aynı şekilde üçüncü tekbir alınırız "Allahu Ekber" ve Cenaze duasını okunuruz. Bilmiyorsak yerine Fatiha Suresi‘ni veya Kunut Dualarını okuyabiliriz.

Dördüncü tekbir alıp "Allahu Ekber" dedikten sonra ellerimizi yan tarafa bırakıp “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diyerek sola selam vererek namazı tamamlarız.