Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazandığı 1991 yılından bu yana kimi petrol ve gaz üretimine, kimi de tarım ve hayvancılığa mesai harcadılar. Özbekistan ise bağımsızlığını elde ettiği günden beri ekonomik olarak Azerbaycan, Kazakistan veya Türkmenistan kadar zenginleşmemekle birlikte elindeki en mühim kaynağı geliştirmek için çaba sarf etti: İnsan kaynaklarının daha iyi yetiştirilmesi. Zamanın değişim talebine ayak uydurabilmesi.

2 Mart 2020 Pazartesi günü de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev başkanlığında yapılan toplantıda okullarda verilen eğitimin önemli eksiklikleri ele alındı.

Özbekistan'da okuryazarlık oranı yüzde 99,9.

Son üç yılda Özbekistan'da yeni 160 mektep (İlkokul-Ortaokul-Lise birleşik okul) kuruldu.

Son üç yılda öğretmen maaşları 2,5 kat artırıldı.

Bugün Özbekistan'daki 9.942 mektebin 2.835'inin tamir, araç gereç gibi ihtiyaçları olduğu öğrenildi.  5.861 mektepte ise öğrenci sayısı bina kapasitesinin üstünde olduğundan ikili öğretim yapılıyor. 2020-2021 öğretim yılına başlarken Özbekistan'da 36 yeni mektep inşaatı tamamlanıp ilgili bakanlıklara teslim edildi. 211 mektebin de onarım ihtiyaçları tamamlandı.

Yine, mevcut mekteplerde Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuvarı olmayanların acilen laboratuvarlarının kurulması, mevcut laboratuvarlarda ise eksik malzeme kalmaması için ilgili birimler görevlendirildi.

Maddi eksikleri olsa da Türk dünyasında Özbekistan kadar eğitime önem veren devlet ve halk yok.