Azerbaycan topraklarında koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonu riskini önlemek için acil tedbirler alınıyor. Azerbaycan Bakanlar Kurulu, bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

3-9 Mart 2020 tarihleri arasında enfeksiyonları önlemek, bu alandaki uygun önleyici tedbirlerin etkinliğini arttırmak, ülke çapındaki bütün eğitim kurumlarında tıbbi, dezenfektan ve diğer önleyici tedbirleri yoğunlaştırmak üzere eğitim ve öğretim faaliyetlerinin durdurulmasını, okulların tatil edilmesini uygun gördü.

Bu dönemde, Eğitim Bakanlığına ve özel ve yüksek öğretim kurumlarının yönetimlerine bütün eğitim kurumlarında tıbbi, önleyici ve dezenfektan faaliyetlerini sürdürmeleri talimatı verildi.