Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı'nda bugün üst düzey “Yeşil Orta Asya” konferansı ve Avrupa Birliği ve Orta Asya ülkelerinin çalışma grubunun çevre ve iklim değişikliği konulu 9. toplantısının sonuçları üzerine bir seminer düzenlendi.

Seminere Dışişleri Bakanlığı, Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı, Su Kaynakları Devlet Komitesi ve Türkmenistan İlimler Akademisi temsilcileri ile Avrupa Birliği ve Federal Almanya'nın Türkmenistan Büyükelçiliklerinin temsilcileri katıldı.

Seminer sırasında katılımcılar Türkmen tarafının çevre ve iklim değişikliği konusundaki girişimlerinin yanı sıra, Yüksek Düzeyli “Yeşil Orta Asya” Konferansı ve AB-CA Çevre Çalışma Grubu'nun 9. toplantısı sırasında ortaya konulan girişimlerin entegre ve etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik yapılacak çalışmalar hakınnda bilgi aldılar.

Bilindiği gibi, Üst Düzey Konferansta Türkmen tarafı, Orta Asya ekosistemlerinin özelliklerini dikkate alarak ve iklim risklerini azaltan, iklim değişikliğine uyum için bölgesel bir strateji geliştirilmesini, iklim değişikliğini hesaba katarak entegre su kaynakları yönetimi projelerini ve Çölleşmeye Karşı Mücadele Bölge Eylem Planının uygulanmasını önerdi.

Toplantıda Türkmenistan'ın milli kalkınma programlarını uygularken BM Gündem 2030 ve iklim değişikliği stratejileri ile tamamen uyumlu çalışacağı vurgulandı.