Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Ekoloji ve Çevre Koruma Komitesi, Andijan'da bir çimento fabrikasının faaliyetini durdurdu. Ajans Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Ekoloji Komitesi'nin kararına uygun olarak işlem yapıldığını bildirdi.

Komite raporunda, son aylarda çok sayıda vatandaşın ve kamu kuruluşlarının büyük çimento imalat şirketlerinin çevreyi kirletmeleriyle ilgili şikayetlerle defalarca komiteye başvurdukları belirtildi. Bu itirazlarla bağlantılı olarak, Goskomekologiya çimento fabrikasınında kontroller artırıldı. 12 Şubat - 21 Şubat tarihleri ​​arasında Andijan vilayetinin Asaki ilçesinde yer alan "Sing Lida LLC" Ortak Girişimi'nin denetimleri yapıldı.

Fabrikada klinker fırınının çalışması sırasında havanın kirletildiği ortaya çıktı.

Ayrıca filtrelerin laboratuvar analizleri de yapıldı. Toz toplama göstergeleri çok düşük çıktı.

Yukarıdaki gerçekler “Çevrenin Korunması Hakkında” ve “Atmosferik Havanın Korunması Hakkında” mevzuatın ihlal edildiğini göstermektedir. Bu sebeple, JV Sing Lida LLC'nin çevrenin korunması ilkelerine uygun olmayan klinker fırınının ve çimento değirmeninin çalışması durduruldu.

Uzmanlar, eksikliklerin derhal giderilmesi ve havayı kirleten atıkların azaltılması için talimatlar verdiler.

Aynı işletme geçen yıl da filtrelerin montajı tamamlanmadan üretime başladığı için şikayet konusu olmuştu.

Özbekistan'da Çimento üretim işletmeleri çevre açısından yüksek riskli işletmeler arasında kabul edilmektedir. Bu husus, 22 Kasım 2018 tarihli ve 949 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda “Devlet Çevre Uzmanlığı Yönetmeliğinin Onaylanması Hakkında” yer almaktadır.