Buhara, büyük âlimlerin, velilerin yurdu. Buhara, Yaratan'ın sevenlerine rehber olanların şehri.

 

Büyük hadis âlimi İmam Buhari'nin daha sonra -zalim bir yöneticiye boyun eğmemek için terk etmiş olsa da- doğduğu şehir.

 

Hoca Ahmed Yesevi'nin, Hoca Abdülhâlık Gucduvâni'nin eğitimlerini tamamladıkları şehir. Muhammed Bahaeddin'in doğup yetiştiği ve defnedildiği Kasr-ı Ârifân'ın bağlı olduğu şehir.

 

Buhara, halkın hepsini sayma imkanı olmadığı için yedisinin adını ezberleyip "yedi pirler diyarı" adı verdiği şehir.

 

Buhara-yı Şerif adıyla şöhret kazanan şerefli şehir.

 

İçinde bulunduğumuz 2020 yılının Nisan ayının 13-17. günleri arasında Buhara'nın İslam aleminin kültür başkenti seçilmesi münasebetiyle bir konferans düzenlenecek. Konferansa İslam İşbirliği Teşkilatı mensupları, uzak ve yakın ülkelerin kültür bakanları, UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı), IRCICA (İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi), ISESCO (İslam Eğitim, İlim ve Kültür Teşkilatı) temsilcileri, tarihçiler, şarkiyatçılar ve din alimleri katılacak.

 

Bu faaliyetlere hazırlık çalışmaları şimdiden başladı.ISESCO (İslam Eğitim, İlim ve Kültür Teşkilatı) Başkan Yardımcısı Salih Necib başkanlığında bir heyet Özbekistan'ın başşehri Taşkent'e gelerek Özbekistan Kültür Bakanlığını ziyaret etti.

 

 

Heyet, Taşkent'ten sonra Buhara'ya gidcek. Buhara'da faaliyetlerin düzenleneceği konferans salonları ve meydanları görecek. Şehirde ve çevresindeki tarihi eserleri ziyaret edecek.

 

Taşkent'te de söz konusu faaliyetleri en iyi şekilde gerçekleştirmek üzere bir heyet teşkil edilecek.