Merhum Süleyman Demirel Manas Üniversitesi'nde

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 30 Eylül 1995 tarihinde İzmir’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükumeti Arasında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma” nın her iki ülke yetkili makamlarınca onaylanmasından sonra 1997-1998 öğretim yılında öğretime başlamıştı.

10.000 genci kapsayan "Büyük Öğrenci Projesi" ile birlikte Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında eğitim ve kültür yönünden ilişkileri sağlamlaştırma maksadı ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kurulması, Kazakistan'ın Türkistan (Yesi) kasabasında Ahmed Yesevi Üniversitesi'nin açılması hayırlı teşebbüsler olarak hayata geçti.

Aynı yıllarda Türkiye'den de öğrenim görmek üzere Azerbaycan ve Özbekistan'a öğrenci gönderilmesi Türkiye Cumhuriyeti ile bağımsız Türk devletleri arasında atılmış, geleceğe dönük önemli işbirliği adımlarıydı. Gerek muhalifleri destekleyen Türk siyasetçilerin tutumu ve gerekse bugünkü adıyla FETÖ terör örgütünün faaliyetleri Türkiye-Özbekistan ilişkilerini özellikle eğitim alanında sıfıra indirmiş; Özbekistan 2011 yılına kadar Türkiye'ye öğrenci göndermemişti.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne üç kaynaktan öğrenci kabul edilmektedir. Bu kaynaklar, Kırgızistan, Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri ile Akraba Topluluklar başta olmak üzere diğer ülkelerdir.

Kırgızistan’dan öğrenci kabulü, Üniversitenin her yıl yapmakta olduğu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (Manas-ÖSYS) ve Kırgızistan Genel Devlet Sınavı (ORT) sonuçlarına göre yapılmaktadır. Türkiye’den öğrenci kabulü, T.C. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarından gerçekleştirilen merkezi sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Kırgızistan ve Türkiye dışından Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardan öğrenci kabulü, Rektörlük tarafından kurulan Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardan Öğrenci Kabul Komisyonu koordinatörlüğünde yapılmaktadır.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 9 Fakülte, 4 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu,  2 Enstitü ile öğrenci yetiştirme faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversite, Türkiye ve Kırgızistan’daki devlet üniversiteleri ile aynı statüde özerk bir üniversitedir. Üniversitede eğitim-öğretim ücretsiz olup öğrencilere “Giriş Kontenjanı Bursu”, “Akademik Başarı Bursu”, “Destek Bursu” ve “Milli Sporcu Bursu” verilmektedir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler Türkiye’de Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan burs ve kredilerden yararlanabilmektedir. Ders kitapları da Üniversitemizce karşılanmaktadır. Öğrencilere ucuz ve kaliteli yemek hizmeti verilmektedir. Öğrencilerin kampüs içerisinde sağlıklı ve modern Öğrenci Evleri'nde barınma imkanı mevcuttur. Eğitim-Öğretim Dili, Türkiye Türkçesi ve Kırgızca’dır. Ayrıca bazı programlarda Rusça, İngilizce ve Çince eğitim-öğretim yapılmaktadır.

Eğitim süresi 4 yıl olan fakülte ve yüksekokullardan öğrenciler lisans diplomaları, 2 yıllık meslek yüksekokullarından önlisans diploması alarak mezun olurlar. Eğitim-Öğretim süresi 5 yıl olan Veteriner Fakültesi ise, “Veteriner Hekim” unvanı ve “Yüksek Lisans” diplomasıyla mezun verir.