Türkmenistan’da her yıl bir ilçe “en iyi ilçe” seçilmektedir.

Bakanlar Kurulu Genişletilmiş toplantısında yapılan açıklamaya göre, Ahal vilayetinin Göktepe İlçesi 2019 yılının “en iyi ilçesi” seçildi ve 1 milyon ABD doları ile ödüllendirildi.

Göktepe'nin Türk tarihinde çok özel bir yeri var:

Yeni pazarlar, yer altı ve yer üstü zenginlikleri arayışı, Rus çiftçilerini Türkmen topraklarına yerleştirme maksadı ile Türkistan’ı işgal etmeye başlayan Rus askerleri 1879’da Göktepe kalesine girmeye çalışmıştır. Ancak bölge halkı kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden modern silahları ile gelen Ruslara karşı silahsız, orakla, kılıçla savaşa girmişlerdir. İlk işgal girişimi başarısız olmuştur. Ruslar yenilgiye düşmüş ve geri dönmüşlerdir.

İkinci hareket Aralık 1880 yılında General Mihail Dimitriyeviç Skobelev komutası altındaki Rus askerleri, Göktepe’yi yeniden kuşattılar. Bu kuşatma yirmi üç gün sürdü. Yirmi dördüncü gün, Rus saldırısıyla şehir düştü. Ağır direnişle karşılaşmalarına rağmen, Rus güçleri tünel kazıp kale duvarının altına 1160 kilogram dinamit yerleştirmişlerdi.

 

Ruslar, 12 Ocak 1881’de çocuk ve kadınlar dahil binlerce Türkmen’i Göktepe kalesinde katletmiştir. II. Göktepe savaşının sonucunda 6500 Türkmen askerinin, 28.000 kadın, çocuk ve ihtiyarın öldürüldüğünden söz etmekteler. En ürkütücü tablo bu savaş sırasında ölen yüzlerce Türkmen bilgin ve din âliminin, Türkmen toplumunun kültür ve edebiyatında bıraktıkları boşluktur. Savaş Göktepe kalesinde korunmakta olan çok sayıda eserlerin kaybına neden olmuş, Ruslar en çok kütüphaneleri sömürmüşler.

Araştırmalara göre, Göktepe olayı uzun yıllardan beri planlanmış bir vakadır. Direnişin yaşandığı 1881 yılı olaylarının en az 60 yıl öncesinden bölgeyle  Rusların işgal raporları hazırladıkları bilinmektedir. Rus silahlı birlikleri komutanı N. N. Muravyev’in 1819-1820 yıllarında Türkmen bölgesine gerçekleştirdiği gezide bunun ipuçlarına rastlamaktayız.

Göktepe savaşı aslında 1863 ile 1884 yılı arasında 20 yıldan fazla süren bir işgal sürecinin son durak noktalarından biri olmuştur. Eğer, o sürede Rusların katıldıkları Kuzey Kafkas, Balkan savaşları göz önüne alınırsa Ruslar en sert direnişle burada karşılaşmışlardır. Bunu, o zamana kadar birçok savaşa katılan General Skobelev’in raporları da doğrulamaktadır. Gerçekten de, ateşli silah olmayan bir topluluğun her türlü silahla teçhiz edilmiş manevra kabiliyeti yüksek bir ordu karşısında sergileyebileceği en sert ve en güçlü bir direnişi Türkmenler Göktepe’de ortaya koymuşlardır.

Mihail Dmitriyeviç Skobelev bir konuşmasında; “Tekeler ýer kartasynda bir gara nokat, we o gara nokat pozylmaly” (Teke Türkmenleri yer yüzünde bir kara leke, ve o kara leke yok edilmeli) diyerek bağırmış.

Türkmenler, Generalin Türkler’den iğrendiğini, bu sebepten Göktepe’de binlerce günahsız insanın öldürülmesini her yıl anarlar. 1996 yılında Türkmenistan’ın ikinci büyük camisi Göktepe şehrinin merkezinde yapılmıştır. Ayrıca Göktepe’de bu savaşı anlatan bir müze açılmıştır.