Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Güney Kafkasya cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazanmıştır. Bu süreçte Ermenistan, Dağlık Karabağ’ın da dâhil olduğu Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisini Rus ordusunun da desteğiyle işgal etmiştir.

1994’ün ilkbaharında Rusya’nın arabuluculuğuyla ateşkes yapılmışsa da bugüne dek bölgede esen savaş rüzgârları devam etmektedir. Dönem dönem ateşkesin bozulduğu bölge, Kafkasya’nın en önemli kriz sahalarından birine dönüşmüştür. Sorunun nasıl çözülebileceğine ilişkin öneriler içeren veya bölgede yeni krizler ortaya çıkabileceğine işaret eden çeşitli teoriler ortaya atılmıştır.

1994 ateşkes anlaşmasını barış müzakereleri izledi. Ermenistan, silahlı kuvvetlerinin Dağlık Karabağ ve çevre bölgelerden çekilmesi konusunda henüz dört BM Güvenlik Konseyi kararı uygulanamadı.

Birleşmiş Milletler, AGİT Minsk Grubu ve diğer arabuluculuk girişimleri Azerbaycanı oyalamaktan öte gitmemektedir. Ancak diplomatik çözüm yolundan sapmayan Azerbaycan, silahlı kuvvetlerini de her geçen gün daha da kuvvetlendirmektedir.

Ermenistan tarafı ise daha önce yaptığı ateşkes ihlallerinde yediği şamarın devamından Rusya, ABD ve Avrupa tarafından kurtarılmanın verdiği aymazlıkla ateşkes ihlaline devam etmektedir.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Güney Kafkasya cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazanmıştır. Bu süreçte Ermenistan, Dağlık Karabağ’ın da dâhil olduğu Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisine tekabül eden bölgeyi işgal etmiştir. 1994’ün ilkbaharında Rusya’nın arabuluculuğuyla ateşkes yapılmışsa da bugüne dek bölgede esen savaş rüzgârları devam etmektedir. Dönem dönem ateşkesin bozulduğu bölge, Kafkasya’nın en önemli kriz sahalarından birine dönüşmüştür. Sorunun nasıl çözülebileceğine ilişkin öneriler içeren veya bölgede yeni krizler ortaya çıkabileceğine işaret eden çeşitli teoriler ortaya atılmıştır.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı 31 Ocak tarihli raporuna göre, son 24 saat içinde Ermeni silahlı kuvvetleri Azerbaycan ve Ermeni birlikleri arasındaki temas hattı boyunca ateşkesi 23 kez ihlal etti.

Bu meselede muhtemelen yine son sözü silahlar söyleyecektir ama şimdi karşılarında ordusu olmayan bir Azerbaycan da yoktur.