Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan heyetleri, Hazar Denizi'nde Deniz güvenliği alanında işbirliği Protokolü taslağını tartışmak üzere Hazar Denizi'ne kıyısı olan devletlerin yetkili temsilcilerinin altıncı toplantısı Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yapıldı.

Türkmenistan devlet haber ajansı, toplantıyı Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, Hazar Denizi Enstitüsü ile  Sanayi ve Haberleşme Bakanlığının Türkmenistan Deniz ve Nehir Yolları İdaresi tarafından düzenlendiğini bildirdi.

Hazar Denizi'nde yapıcı işbirliğinin güçlendirilmesi, olumlu tarafsızlık, iyi komşuluk ve "açık kapılar" ilkelerine dayanması Türkmen dış politikasının önemli çizgilerinden biridir.

Geçen yıl düzenlenen ilk Hazar ekonomik forumu, Hazar Denizi'nin yasal statüsü Sözleşmesi de dahil olmak üzere mevcut anlaşmaların pratik bir şekilde uygulanmasına yönelik önemli bir adımdı.

Hazar kıyı devletlerinin yetkili temsilcilerinin ikinci toplantısı, Hazar denizinde arama kurtarma konusunda Hazar kıyı devletlerinin anlaşma taslağını görüşmek üzere Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı.

Toplantıya Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan'dan  Dışişleri Bakanlıkları çalışanları, Hazar Denizi Enstitüsü ve Türkmenistan Sanayi ve İletişim Bakanlığı Türkmenistan Deniz ve Nehir Yolları İdaresi uzmanları katıldı.

Toplantıda, son dönemdeki çalışmaların sonuçları göz önünde bulunduruldu. Katılımcılar projeyi tartışmaya devam ettiler. Bu belge, Hazar ülkelerinin Hazar'da arama kurtarma operasyonları yürütmedeki etkileşimini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Mart 2019'da Hazar ülkelerinin yetkili temsilcilerinin ilk toplantısında Hazar Denizi'nde bilimsel araştırma alanında işbirliği konulu bir anlaşma metni üzerinde anlaşmaya varılmıştı.