Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü; İlk defa yönetici görevlendirme (atama) sürecinden sonra yöneticiliği boş kalan eğitim kurumlarının yönetici ihtiyacının karşılanmasına yönelik duyuruda ilk defa görevlendirmede(atama) yer alan eğitim kurumları ile yeni açılan eğitim kurumları dışında sonradan yöneticiliği boşalan eğitim kurumlarının da kapsama alındığı hususunda bazı duyumlar alınmış olup aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyduğundan 21.01.2020 tarih ve 1561557 sayılı yazısıyla yönetici atama işlemlerine açıklık getirdi.

Şöyle ki; Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Müdürlüğe ilk defa görevlendirme" başlıklı 24. maddesinin 7.fıkrasında; "(7) Müdür ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları ile yeni açılan eğitim kurumlarının müdürlüğüne, görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, müdür olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle görevlendirme yapılabilir", aynı Yönetmeliğin "Müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirme" başlıklı 25. maddesinin 5. fıkrasında da; "(5) Müdür yardımcısı ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları ile yeni açılan eğitim kurumlarının müdür yardımcılıklarına; görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, yönetici olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle görevlendirme yapılabilir." hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükümlerle, ilk defa yönetici görevlendirmeye ilişkin Bakanlıkça belirlenen takvim çerçevesinde yapılan görevlendirmelerden sonra  valiliklerce yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları ile yeni açılan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine bu süreçte başvuruda bulunan yöneticiler arasından yeniden bir duyuru yapılmak suretiyle yönetici görevlendirmesi yapılabileceği öngörülmüştür.

Bu çerçevede, ilk defa yönetici görevlendirme (atama) sürecinden sonra yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları ile yeni açılan eğitim kurumlarının yönetici ihtiyacını karşılamak bakımından yapılacak duyuruda bu kurumlar dışında yöneticiliği sonradan boşalan eğitim kurumlarına yer verilmesi söz konusu olamayacağından bunun aksine yapılan uygulama bulunması halinde söz konusu eğitim kurumlarına yapılan görevlendirmelerin (atamaların) iptal edilmesi gerekmektedir.

Bu iptal edilme durumu; sadece ikinci defa duyuruya çıkarak yöneticiliği sonradan boşalan eğitim kurumlarına yönetici atayan illeri kapsamaktadır.

Bu yazıya göre; ilk defa yönetici görevlendirme (atama) sürecinden sonra ikinci defa yöneticiliğe yapılacak yeniden yönetici görevlendirme (atama) kapsamında yapılacak duyurularda; yöneticiliği sonradan boşalan eğitim kurumlarına yönetmeliğe göre, duyuruda yer verilemeyeceğinden atama yapılamayacak ve atananlar iptal edilecek.

İkinci defa yöneticiliğe yapılacak yeniden yönetici görevlendirme (atama) kapsamında sadece ilk defa yönetici görevlendirme (atama) sürecinden yönetici ihtiyacı karşılanamayan (boş kalan)eğitim kurumları ile yeni açılan eğitim kurumlarına yönetici atanabilecektir. Harici durumlarda geçici görevlendirme yapılabilecektir.