Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y3), Savunma Sanayii Başkanlığı ileOrtadoğu Teknik Üniversitesi tarafından ortak olarak düzenlenen bir yarışmadır.  Savunma sanayii için belirli kritik alanlarda rekabet ortamı oluşturularak performansların artırılması ve yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla başlatılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2018 yılında başlatılan Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y³) programıyla, savunma ihtiyaçları için kritik olan belirli yazılım geliştirme alanlarında; rekabetçi bir yöntemle performansların artırılması, yenilikçi yöntemlerin çalışılması, sektörün yönlendirilmesi ve müteakip ihtiyaçlarda değerlendirilecek yetkinlik havuzunun oluşturulması hedeflenmektedir.

Y3 2020’de Uydu ve Geniş Alan Gözetleme (GAG) görüntülerinden çeşitli hedeflerin otomatik tespitine yönelik iki ayrı yarışma düzenlenecektir.

Yarışmaya, bireysel ya da grup olarak ve/veya firma/kurum/kuruluş adına; tanımlı hedef sınıflarından herhangi biri, birkaçı veya tamamı için katılım sağlanabilecektir.

Ülkemizde, görüntülerden otomatik hedef tespit konusunda çalışan, yetenek ve bilgi birikimi olan herkesi Y3 2020’ye katılmaya davet ediyoruz!

Detaylı bilgiye https://y3.ogam.metu.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Amaç ve Kapsam

Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y3) Yarışma Programı 2020 yılı için ilk tema, elektro-optik uydu fotoğraflarından çeşitlihedeflerin otomatik tespiti (UYDU), ikinci tema ise geniş alan gözetleme görüntülerinden çeşitli hedeflerin otomatik tespiti(GAG) olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Y3-2020, ülkemizde görüntülerden otomatik hedef tespit ve bölütleme konularında yetenek ve bilgi birikimi olan firma/kurum/kuruluş ve araştırmacıların uygulamalarının çeşitli hedef tipleri için otomatik tespit ve bölütleme performanslarının adil ve hassas bir şekilde ölçülmesini hedeflemektedir.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından belirlenen birtakım hedeflerin temaya göreelektro-optik (EO) uydu fotoğraflarından ya da geniş alangözetleme (GAG) görüntülerinden otomatik olarak tespit edilmesine yönelik olarak, yenilikçi görüntü işleme yöntemleri kullanan algoritmaların yarışacağı Y3, söz konusu algoritmaların tespit ve bölütleme performansları açısından sıralanmasını sağlayacaktır.

Yarışmanın performans ölçüm süreçleri ODTÜ Görüntü Analiz Merkezi (OGAM) tarafından yürütülecektir. Görsel veri çeşitleri ve değişkenhedef tipleri için otomatik tespit ve bölütleme performansını ölçmek amacıyla OGAM tarafından geliştirilen bir donanım (hardware) ve yazılım (software) altyapısı kullanılacaktır.