Milletlerarası Şeffaflık Teşkilatı (Transparency Internatıonal-TI), yolsuzluğun toplumlar üzerindeki yıkıcı etkisini sonlandırmak için insanları dünya çapında güçlü bir koalisyon içinde bir araya getiren, yolsuzlukla mücadeleye liderlik eden küresel bir sivil toplum örgütüdür. Milletlerarası Şeffaflık Teşkilatı, yolsuzluktan arınmış bir dünyaya doğru değişimi yaratma gayesini gütmektedir.

Berlin’de bulunan Milletlerarası Şeffaflık Teşkilatı Sekretaryası, bölgesel birimler olarak çalışmaktadır.  100’den fazla ülkede faaliyet gösteren ülke kollarının bilgi ve birikimlerini de koordine ederek çalışan Sekreterya, böylelikle, hem ilgili ülkelerdeki hem de bölgesel ölçekteki yolsuzluklara karşı ortak stratejiler geliştirmektedir. Ülke kollarının çalışmalarını destekleyeci bir şekilde çalışan bölgesel birimler, Milletlerarası Şeffaflık Teşkilatı'nın şeffaflığı geliştirme yolundaki mücadelesinde küresel öncelikleri belirlemede önemli bir rol oynamaktadır

Türkiye′nin de içinde bulunduğu Milletlerarası Şeffaflık Teşkilatı, Avrupa ve Orta Asya Bölgesi (ECA) hâlihazırda 54 ülke kolundan oluşmaktır. İrlanda′dan Moğolistan'a ve Azerbaycan′a uzanan bu bölge, içinde çok çeşitli kültürel, ekonomik ve siyasi farklılığı barındırmaktadır. Ancak bu bölgenin en belirleyici özelliği Avrupa Birliği′nin genişleme projesi olmuştur. Avrupa Birliği′ne üye olma çalışmaları sonucu birçok ülke, şeffaflığı artırma ve yolsuzluğu azaltma çalışmalarına başlamıştır.

Milletlerarası Şeffaflık Teşkilatı, Avrupa ve Orta Asya Bölgesi′nde diğer birçok projenin yanında, bölgesel düzeyde yürütülen çeşitli çalışmalar arasında Şeffaflık Bilgi Merkezleri de (ALAC) bulunmaktadır.

Yolsuzlukla mücadelede dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan ve 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren Milletlerarası Şeffaflık Teşkilatı (Transparency International), 1995’ten bu yana her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi’nin 2019 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye bu yıl 39 puan ile 180 ülke arasında 91. sıraya geriledi. Geçtiğimiz yıla göre 2 puan daha kaybeden Türkiye, sıralamada bir yıl içinde 13 basamak geriye düştü. 2013 -2019 yılları arasında en çok düşüş yaşayan 3 ülkeden biri olan Türkiye, bu sürede 11 puan kaybederek 38 sıra geriledi.

2013 – 2019 arasında en çok puan kaybeden ülkeler Macaristan (-10), Türkiye (-11) ve Saint Lucia (-16) oldu. Yeni Zelanda (87), Danimarka (87) ve Finlandiya (86) üst sıralarda yer aldı. Son sıralarda ise; yolsuzluk algısının yüksek olduğu, Venezuela (16), Yemen (15), Suriye (13), Güney Sudan (12) ve Somali (9) bulunuyor. Siyasetin finansmanına dair şeffaflık ölçümleri ve karar alma süreçlerinin kapsayıcılık ve katılımcılık düzeyine yönelik araştırmalar, 2019 Yolsuzluk Algı Endeksi sonuçları ile örtüşmektedir. Siyasetin finansmanı ile ilişkili bir biçimde artan yasa dışı para hareketleri de öne çıkan bulgular arasında.

Türkiye, AB üyesi 28 ülke ile karşılaştırıldığında en son sırada yer almakta ve üye ülkelerle puan farkı açılmaktadır.

Haber: seffaflik.org