Kazinform haber ajansı, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Kazakistan topraklarındaki yerel yürütme organlarının izinlerine göre 19.145 yabancı işçinin çalışmakta olduğunu bildirdi.

Bunlar arasında, birinci kategori (yöneticiler ve yardımcıları) 770 kişi (% 4), ikincisi kategori (bölüm şefleri) - 4.445 (% 23), üçüncü kategori  (uzmanlar) - 9.632 (% 50), dördüncü kategori ( vasıflı işçiler) - 1818 (% 9) olarak tesbit edilmiştir. Mevsimlik işlerde 767 (% 4),  yabancı şirketlerin eleman transferleri 1.744 kişi (% 9) olarak belirlenmiştir.

Kazakistan'da en fazla yabancı işçi çalıştıran sektör inşaat. 8623 işçi ile yabancı işçi sayısının yüzde 45'i bu sektörde çalışıyor.

Ülkelerine göre Kazakistan'da çalışan yabancı işçi sayıları:

göçmenlerinin ana menşe ülkeleri şunlardır:

Çin - 4.524 kişi (% 24),

Türkiye - 1.964 (% 10),

Hindistan - 1.893 (% 10),

İngiltere - 1.388 (% 7) ),

Özbekistan - 781 (% 4).