Sivil Toplum Merkezi’ndeki konferans hem istatistikî veriler hem de katılım çeşitliliği bakımından oldukça ses getirdi. Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanları Süleyman Pekin, Av. Ruhittin Sönmez, Ahsen Okyar ve Dr. İbrahim Kahraman başta olmak üzere Yeniden Aydınlanma Derneği Genel Başkanı Halil Konuşkan, Kocaeli Türkçüler Topluluğu Başkanı Özer Mert Özdemir, Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkan Vekili Feyzullah Divli, Kocaeli Türk Ocağı Başkanı Yücel Alpay Demir, Türk Emekli Sen Başkanı Ekrem Ertürk, DSP Kocaeli eski Milletvekili Turhan İmamoğlu, Derince Belediyesi Meclis Üyesi Nurcan Acaroğlu Göktaş, İyi Parti İl ve İlçe Yöneticileri, ADD eski Başkanları Mustafa Küpçü ve Taylan Katak, eski Belediye Başkan ve Milletvekili Adayları ile avukatlar, eğitimciler ve öğrencilerden müteşekkil ilgili bir topluluk; çeşitli dünya görüşlerine sahip kişiler konferansı ilgiyle takip etti.

Sunumuna slayt ve  tablolarla başlayan Rubil Gökdemir 1820’den 2020’ye kadarki 200 dönemde binde 9’la binde 8 sekiz arasında şekillendiğini söyleyerek 2 asırdır yerimizde saydığımızı söyledi. Ekonomimizin bu uzun sürede 2003 yılında yüzde 1’lik seviyeyi aşarak pik yaptığını ve fakat sonraki 17 yıl içerisinde tekrar yüzde 0.81 oranına düştüğünü de görsellerle açıkladı. GSYH (gayrisafi yurtiçi hasıla)olarak 2002 sonunda 350 milyar USD rakamının 2014’te 934 milyar dolara dayandığını ve sonra yıl yıl gerileyerek 2019 sonunda 735 milyar dolara düştüğünü anlatan Gökdemir oransal olarak bu rakamın geçen yıl sonu itibariyle Dünya Ekonomisinin binde 8’ine tekabül ettiğini ve sonuçta bir arpa boyu yol alınamadığını belirtti.

Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren 2 yada 3 katlık artış dilimlerine şahit olan ülkemizin son 10 yıldır ‘eksi’ istikametinde bir yönelim izleyen Türk Ekonomisinde işsizliğin yüzde 11’den yüzde 14’lere çıktığını dile getiren Gökdemir kayıtlı işsiz sayımızın 4 milyon 700 bine ulaştığını, kayıtsızlarla birlikte bu sayının 8 milyona vardığını beyan etti. Kişi başına millî gelirimizin 2009’dan beri 8.900 dolar civarında olduğunu söyleyen Gökdemir KBMG hesap usulünün değiştirilmesine rağmen yerimizde sayma eğrimizin değişmediğini de ekledi.

Yıllık dış ticaret açığımızın 60 milyar dolar civarında olduğunu, ihracatımızın 180 milyar dolara yaklaşmasına karşın kalitesinin düştüğünü ve bunun içindeki sanayî imalatının yüzde 3’ü bile bulmadığını aktaran Gökdemir dış borç stokumuzun 452 milyar USD ve dış ödemler cari açığımızın 576 milyar dolarda durduğunu dile getirdi. Türkiye’nin tüm özelleştirme gelirlerinin 70 milyar dolar civarında olmasına mukabil sadece akıllı cep telefonu ithalatına bu dönemde 53 milyar USD ödendiğini, AVM’lerin yapımına 55 milyar dolar, lüks konut ile plaza yapımına ise 150 milyar dolar harcandığını ilave etti. Gelir garantili Yap-İşlet-Devret Sözleşmelerinin Devlete 146 milyar dolara mâlolduğunu dile getiren Gökdemir hukuksuz ihaleler ve yanaşma düzeni sebebiyle toplam kaybımızın 1,5 trilyon dolar civarında olduğunu ifade etti. Bunun çıkışının ve bu ekonomik cendereden kurtuluşun demokratik sivil siyasetten geçtiğini söyleyen Gökdemir bunun için aklın ve bilimin rehberliğinde hukukun üstünlüğünü, demokrasinin kuvvetler ayrılığı ve denge-denetim sistemi içerisinde işletildiği adalet ve özgürlüğün esas alındığı, gelir dağılımındaki dengesizliğin düzeltilme yoluna gidildiği bir yönetişimin şart olduğunun altını çizdi.

Kaynak: Habererk

Rubil Gökdemir

1961 yılında Gümüşhane-Kelkit doğumlu, ilk ve orta eğitimini Kelkit’te tamamladı. Sırasıyla yüksek eğitimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Ankara Hukuk Fakültesi ve yüksek lisansını İ.Ü.İşletme Fakültesi, G.Ü.Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Serbest Avukatlık, Bakanlık Müşavirliği, Araştırma Görevliliği yapmış olup iş hayatına devam etmektedir.

1984-85 yıllarında Gümüşhane Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığı yaptı. 1991, 1995 yıllarında yapılan Milletvekili seçimlerinde Gümüşhane’den aday oldu. Halen Ankara’da faaliyette bulunan GİAD A.Ş. ve GİYAT Gayrimenkul A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.