Emel dergisi 1 Ocak 1930 günü, 90 yıl önce bereketli Dobruca topraklarında bir meşale yandı. Kırım’ın hürriyet  ışığıdır. İşte o ışık,  Müstecip Ülküsal öncülüğünde 1 Ocak 1930 günü o zaman Romanya'nın, günümüzde ise Bulgaristan'ın sınırları içinde kalan Hacıoğlu Pazarcık’ta yayınına başlamıştı.

Emel, Türk dünyasına, Dobruca’daki Türklere ve Kırım’a hizmet aşkıyla yanıp tutuşan Müstecip Ülküsal ve bir avuç arkadaşının vatan-millet sevgisinin ürünüdür.

Emel Kırım Milli Davasının sesi, Kırım Milli hareketinin yayın organı olarak Kırım Tatarlarının fikir ve kültür hayatında müstesna bir yerdedir. Yayın hayatı boyunca bilhassa diasporadaki Kırım Tatar aydınlarının çevresinde birleştiği bir çekim ve fikir merkezi olmuş, Emel’in idare ve yazar kadroları "Emelci" adıyla anılır olmuşlardır.

Mayasına tertemiz bir sevgi, sarsılmaz bir inanç, şartlar ne olursa olsun ilkelerinden vazgeçmeden kararlılıkla Emel’i için mücadele etme ruhu olan Emel ne mutlu ki özü, ruhu, ilkeleri ve amacı değişmeden yayınını bugünde sürdürebilmektedir.

Emel Dergisi’nin yayın tarihçesini üç ana döneme ayırmak mümkündür:

 

(1930-1940) Dobruca’daki yayın döneminde Emel Mecmuası’nın tüm Türk-Tatar evlerine girdiği ve heyecanla takip edildiği ve okunduğu bilinmektedir. Avukat Müstecib Ülküsal, şehit Necip Hacı Fazıl, millî şair Mehmet Niyazi, öğretmen Tahsin İbrahim… gibi şahsiyetlerin kültür, milli şuurun yükseltilmesi ve teşkilatlanma alanlarında yaptıkları çalışmalar Dobruca’da bir aydınlanma hareketini başlatmıştır. Cafer Seydahmet Kırımer’in de tavsiye ve katkıları ile “Emel Kırım Milli Davası’nın sesi” olma vazifesini yüklenmiştir. Dobruca’nın Almanlarca işgaline kadar 11 sene Romanya’da yayımlanmış ve 154 sayı çıkmıştır. 2. Dünya Savaşı nedeniyle Emel kapanmış ve Müstecib Ülküsal Türkiye’ye göç etmiştir.

 

(1960-1998) Türkiye’ye göç eden Ülküsal’ın 1960 senesinden itibaren Ankara’da yeniden ve aynı şevkle neşretmeye başladığı Emel kısa sürede hem Kırım Türklerinin hem de Sovyet esareti altındaki diğer Türk ve kardeş toplulukların sesini hür dünyaya duyurabildikleri önemli bir mecra haline gelmiştir. Ülküsal 1962’de dergi merkezini İstanbul’a taşınmış, 1983 senesine kadar da yazıişleri müdürü olarak kesintisiz bir biçimde iki aylık dergi olarak çıkarmaya devam etmiştir. 1983’te derginin yönetimini dönemin Zafer Karatay, Hakan Kırımlı gibi genç Emelcilerine devretmiş ve 1996’daki vefatına kadar da derginin fikri önderliğini yapmaya devam etmiştir. 1986’da Emelciler tarafından kurulan Emel Kırım Vakfı Emel Dergisi’nin sahibi olarak yayın sorumluluğunu almış ve 1992 senesinden itibaren vakfın başkanlığını Zafer Karatay üstlenmiştir. Çeşitli sebeplerle 1998’de yayınına ara vermek zorunda kalan Emel Dergisi’nin 38 sene zarfında 227 sayısı neşredilmiştir.

 

(2009’dan günümüze) Emel Dergisi Kırım Tatar Millî Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay’ın öncülüğü ve dil bilimci Saim Osman Karahan’ın yayın müdürlüğüne gelmesiyle yeniden çıkmaya başlamıştır.