İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, üniversiteye bağlı yemekhanelerde kahvaltı hizmetinin kaldırılacağı ve öğrencilerin indirimli yemek haklarını tek öğünde kullanabileceklerine ilişkin kararından vazgeçti. Rektörlükten yapılan açıklamada "Rektörlüğümüz öğrencilerimizin yoğun talebi üzerine bütçe harcama planını yeniden gözden geçirmiş, diğer hizmet alanlarından kısarak yemek hizmetinin aynı şekilde devamını sağlamıştır" denildi.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yaklaşık bir haftadır rektörlüğün günde üç öğün olan indirimli yemek hakkını bir öğüne düşürmesine ve dönem başında yapılan yemekhane zammına karşı mücadele vermişti. "Ekonomik kriz şartlarında cüz'i miktarda parayla yaşama mücadelesi verdiklerini ve krizin faturasının öğrenci ve çalışanlara kesilmesine karşı olduklarını" söyleyen öğrencilere karşı polis cop kullanmış ve rektörlüğe dilekçe vermelerine engel olmuştu. 

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir." hadis-i şerifine telmihte bulunan "Öğrencisi açken tok yatan rektör bizden değildir." pankartı çıkan olayların sembolü olmuştu.