Siyasal Bilimler ve Felsefe uzmanı Doç. Dr. Zaur Aliyev'in 14. kitabı,   "Ermeni Kilisesi ve Terör" adlı eseri Azerbaycan'da yayımlandı. Kitap kendi alanında bir boşluğu dolduracak ve araştırmacılara kaynak olabilecek nitelikte.

Çarlık Rusyası 18. yüzyılın başından itibaren Güney Kafkasya'daki sömürge planlarını gerçekleştirmek için Ermeni faktörünü ustaca kullandı. Sovyetler Birliği de bu çarlık politikalarını güç kullanarak devam ettirdi. Halen Azerbaycan - Ermenistan, Türkiye - Ermenistan meselelerinin var olmasında bu politikaların büyük payı var.

“Ermeniler, İran ve Türkiye ile yapılan savaşlarda devletlerini Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde kurmayı da başardılar. Bu durumda, onlara açıkça destek veren bir Ermeni kilisesi vardı. Kitap, Ermeni kimliğinin oluşmasından Ermenistan Cumhuriyeti'nin terörist politikasına kadar uzanan dönemi sunmaktadır. Kitapta bir Ermeni kilisesi, Arnavut kiliseleri ve kimliği, çalınan Arnavut adları ve anıtları, Ermeni  psikolojisi ve Ermeni hastalığının tıbbi analizi, Ermeni soykırımı ve Ermeni kilisesi, Ermeni terör örgütleri ve Karabağ'daki kiliseler, nefret ve terör ele alınmaktadır.

Kitap, yerli ve yabancı arşiv belgeleri, el yazmaları ve nadir bulunan kitaplar referans alınarak yayınlanmaktadır. Yazara göre, kitap Ermenilerin Kafkasya'ya geldiğini ve burada tarihi Arnavut devletinin kimliğini soyduklarını kanıtlıyor. Kitap, Ermeni Kilisesi ve Ermeni devleti için gerekli bir kaynaktır.

Kitap, Citizen Research and Development Public Union desteğiyle yayınlandı. Kitabın editörü Tarih Felsefe Doktoru Bayram Güliyev ve eleştirmen Gunel Safarova. Kitap, bilimsel araştırma yapanlara ve geniş bir okuyucu kitlesine yöneliktir.

Haber: Dilimiz ve Edebiyatımız