Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi Hande Gündüz‘ün kaleme aldığı “Kırım Mücadelesinin Kadınları” kitabı basıldı.

Gündüz, kitabında Kırım Tatar Milli Hareketinin kadın isimleri; Ayşe Seyitmuratova, Veciye Kaşka, Zampira Asanova, Safinar Cemileva, Şefika Konsul, Vasfiye Hayırova, Svetlana Ametova, Ediye Muradosilova, Elmira Abdulhakova, Sıdıka Cemileva, Fatma Yazıcıyeva’ya yer verdi.

Hande Gündüz, aynı zamanda Yüksek Lisans Tezi olan çalışmasıyla ilgili Kırım Haber Ajansına (QHA) açıklamalarda bulundu.

 

Kitabınız Yüksek Lisans tezinizin yayımlanmış hâli, bize biraz bu süreçten bahsedebilir misiniz?

Memnuniyetle, 2016 yılında Lisans eğitimimi tamamlamamın ardından mezunu olduğum Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin Tarih Ana Bilim Dalı’nda, Prof. Dr. Kemal Özcan’ın danışmanlığında Yüksek Lisans yapmaya hak kazandım. Tabi Kıymetli Hocamın uzmanlık alanının Kırım Türklerinin Milli Hareketleri olması hasebiyle bende de bu bölgeye karşı bir ilgi oluştu. Bu sebeple iki hafta boyunca tez konum üzerine yoğunlaştık. Netice itibariyle “Kırım Tatarlarının Milli Hareketindeki Kadın Emektarlar” isimli konu üzerinde çalışmaya karar verdik. Bu süre zarfında Türkiye’deki tüm kaynakları gözden geçirdikten sonra meselenin en önemli kısmına yani kadınlar ile ilgili olan bilgileri araştırmama sıra geldi. Araştırmamı tamamlamamın akabinde, hemen çeviri çalışmalarımı tamamladım ve üç yıl boyunca aldığım notları yazılı ortama aktarmaya başladım. Tez savunmamı da başarıyla nihayete erdirdikten sonra çalışmam kıymetli hocam ve İstanbul Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin değerli katkıları ile kitap haline getirildi.

Çalışmanızı kitaplaştırmanızdaki amacınız ne oldu?

Kırım ve Kırım Türklerinin meseleleri ülkemizde oldukça önem arz eden bir konuyu oluşturmakta. Ancak konu ile ilgili Türkiye’de pek fazla akademik çalışma yapılmadığı kanaatindeyim. Bu sebeple ben bu sayının arttırılması gerektiğini ve Kırım Türklerinin gerek siyasi geçmişleri, sürgün ve milli mücadele dönemleri gerekse günümüzdeki durumlarının ayrıntılı bir şekilde yazılı hale getirilmesini düşünmekteyim. İşte izah ettiğim tüm bu sebepler çalışmamın kitaplaştırılmasında en büyük etkiye sahiptir. Nitekim, 1944 yılında soykırıma uğrayan ama Sovyet yönetimine karşı silahsız bir mücadele başlatan bir halktan bahsediyoruz. Bu mücadele Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu önderliğinde başlatılan bir milli hareket organizasyonudur. Bahsettiğim bu mücadeleye iştirak eden kadınlar ülkemizde pek bilinmemekte. Bu durum da akademik anlamda bir eksikliğin olduğunu gözler önüne sermektedir. Yaptığımız çalışmanın biraz önce söylediğim sorunu büyük oranda olmasa da ortadan kaldıracağına inanıyorum ve bizden sonra hem Kırım’a hem de Kırım Türklerinin meselelerine gönül verenlere ilham kaynağı olacağını arzu ediyorum.

Kitap hakkında bilgi alabilir miyiz, okurlarınız bu eserinizde neleri bulabilecekler?

Seve seve. Eserimiz üç kısımdan oluşmaktadır. İlk bölümde Kırım Türklerinin 18 Mayıs 1944 tarihinde maruz kaldıkları sürgünü ve neticelerini izah ettik. Burada daha çok Kırım Türk kadınlarının anılarına ve yaşanmışlıklarına yer verdik. İkinci bölümde ise Sovyet yönetimine karşı başlatılan silahsız mücadeleyi konu aldık. Son kısımda da çalışmamızın temelini oluşturan Milli Hareket Kadınlarını anlattık. Kadınların ne gibi çalışmalara katıldıkları, kimler ile irtibatta oldukları, karşılaştıkları zorlukların neler olduğunu, Kırım’a döndükten sonra nasıl bir yaşama başladıklarını ve dahi birçok sorunun cevabını bu bölümde açığa kavuşturduk. Kırım’daki çalışmamızı röportaj şeklinde yaptığımız için eserin sonuna örnek teşkil etmesi açısından görüşmelerin bir tanesini ekleyerek kitabımızı sonlandırdık.

(Kırım Haber Ajansı)