Büyük Türk bilgini ve filozof Farabi’nin doğumunun 1150. Yıl Dönümü anısına Birleşmiş milletler 2020’yi Dünya Farabi yılı ilan etti.

Farabi, Kazakistan'ın Çimkent ve Türkistan şehirlerine çok yakın olan Otrar kenti sınırlarında olan eski Farab kentinde 870 yılında dünyaya geldi. İlk eğitimini burada alan ve gençlik yıllarında, Moğol istilasıyla yok olan ve İskenderiye kütüphanesinden sonra dünyanın en fazla kitap ve elyazmalarının bulunduğu Otrar kütüphanesindeki kaynaklardan yararlanan, eğitimini Buhara ve Semerkand'da devam ettirdikten sonra Bağdat, Kahire, Halep ve Şam'da yaşayan Farabi, bilimin birçok alanında; matematik, astronomi, dil bilimi, kimya, biyoloji, felsefe, tıp, mantık, sosyoloji, siyaset, hukuk, ahlak ve diğer bilim dallarında insanlığa ışık tutan teoriler ortaya koydu. Aristo'dan sonra "İnsanlığın ikinci öğretmeni" olarak dünyada üne kavuşmuş Türk bilim insanı Farabi 950 yılında Şam'da hayatını kaybetti.

Farabi bir bilim adamı, İslam felsefesinin parlak bir yıldızı, dünya felsefesinin önde gelen bir filozofudur.

Özellikle mantık alanındaki üstün başarılarından ötürü, “Muallim-i Evvel” (İlk Hoca) olarak kabul edilen Aristo'dan sonra “Muallim-i Sânî” (İkinci Hoca) unvanıyla anılan Fârâbî, geriye 43’ü günümüze ulaşan 100’e yakın eser bırakmış olup bunlardan bazıları şunlardır: Eşatun’un Kanunlarının Özeti, Felsefenin Temel İlkeleri, Eşatun ile Aristoteles’in Görüşlerinin Uzlaştırılması, İlimlerin Sayımı, İdeal Devletin Yurttaşlarının Görüşlerinin İlkeleri, Felsefe Öğreniminden Önce Bilinmesi Gereken Konular, Siyaset Felsefesine Dair Görüşler, Mutluluk Yoluna Yöneltme, Mutluluğun Kazanılması, Giriş/Îsâgûcî, Mantığa Başlangıç/et-Tavtıfi’l-mantık, Beş Bölüm/el-Fusûlü’l- hamse, Astroloji Hakkında Doğru ve Yanlış Bilgiler, Aklın Anlamları.