Borç almaya alışan emir almaya da alışır mı?

Dış borca bu kadar sarılmaya mecbur muyuz?

Üretimi ve tutumluluğu öğrenemez miyiz?

Devlet hesapları şeffaf mı? Suriyeli sığınmacılar için hangi kurum, hangi usulle ne kadar harcama yaptı?

Türkiye’nin güncel dış borç stoku, 1989 yılının son çeyreğinden bu yana üçer aylık dönemler halinde yayınlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi web sitesinde yer alan “Türkiye Dış Borç İstatistikleri” başlığı altında bu verilere ulaşmak mümkün. Toplam dış borç miktarı; kamu sektörünün, özel sektörün ve merkez bankasının borçları toplanarak hesaplanıyor.

Geçmişten günümüze gerçekleşen dış borç miktarlarına baktığımızda, bir artış eğilimi olduğunu görmekteyiz. Örneğin 2002-2019 döneminde toplam brüt dış borç, %349,9’luk bir artışla 130 milyar dolardan 453 milyar dolara yükseldi.

Ancak dış borç değerlendirilirken esas alınan asıl ölçüt, dış borcun GSYH’ye oranı. Bu oran incelendiğinde de 2013 yılından beri sürekli bir artış yaşandığını söylemek mümkün.