• Politik Güç: Milli hedeflerin elde edilmesini sağlamak için karşılaşılan iç ve dış sorunlarla, uluslararası ilişkilerde milli gücün etkili olarak kullanılmasıdır.
  • Ekonomik Güç: Bir ülkenin sahip olduğu bütün ekonomik kaynakları ile bu kaynakların işletilmesi, her türlü mal ve hizmetin üretilebilme kapasitesi ve uluslararası ticaretteki yeri, ve bunları ulusal hedefler doğrultusunda örgütleyebilme yeteneğidir.
  • Psiko-sosyal Güç: Milleti oluşturan insan gücünün nitelikleri, moral değerleri, karakteri ve kültüründen oluşan güçtür.
  • Askeri Güç: Bir ülkenin; ulusal politikalarının uygulanmasında fiziki güç olarak kullanılmak üzere hazırlanan askeri gücü ve onu destekleyen unsurlarıyla bölgesel veya genel seferberlik durumunda askeri alanda harekete geçirilen potansiyelini kapsayan güç unsurudur.
  • İnsan Gücü: Milli güce, özellikle askeri gücün gerek duyduğu personele temel oluşturur.
  • Coğrafi Konum: Milli güç unsurlarını besleyen, onlara fiziki ve potansiyel güç kazandıran unsurdur.
  • Manevi Özellikler: Örf, adet, anane ve töreler gibi faktörlerdir. Milli gücün uygulamaya konulmasında etkili olan unsurdur.