Bir devletin her alanda istenilen düzeyde varlığını devam ettirebilmesi kendisini oluşturan unsurların gücüyle doğrudan ilgilidir. Topluluğun elinde bulunan maddi ve manevi kaynakların toplamına milli güç adı verilir. Milli gücü oluşturan başlıca unsurlar; askeri güç, ekonomik güç, siyasi güç ve sosyokültürel güçtür.