Sosyokültürel güç, eğitimli, teknik bilgilerle donanmış, kültürlü  insanların oluşturduğu güçtür. Bir milleti oluşturan kültürel değerlerin tümü ve toplumsal özellikler sosyokültürel gücü oluşturur.

Bir ülkenin sosyokültürel gücünün yüksek olabilmesi için;

*Vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde olması

*Milli birlik ve beraberliği kuvvetlendiren çalışmalara önem verilmesi

*Eğitim ve kültür alanlarında inkılaplar yapılarak toplumun bilgi ve kültür düzeyinin   geliştirilmesi

*Bilim ve teknoloji alanlarına yatırımlar yapılması

*Kültür ve sanat faaliyetlerinin geliştirilmesine önem verilmesi