Bir devletin ekonomik gücünün iyi olması milletine karşı görevlerini hakkıyla yerine getirebilmesini sağlar. Güçlü ve bağımsız bir devlet olmak ancak güçlü bir ekonomi ile mümkündür.

Bir ülkenin ekonomik gücünün yüksek olabilmesi için;

*Ülkedeki yer altı ve yer üstü kaynakları devamlı ve yeterli olmalı, sanayi alt yapısı ve nitelikli insan  gücü bulunmalıdır.

*Milli birlik ve beraberlik içinde, milli kalkınma hedefleri doğrultusunda hareket etmelidir.

*Dünyadaki pazar payını artırmak için devlet ve hükumetin gayret göstermesi gereklidir.

*Ekonomi milli kaynaklara dayandırılmalı ve tam bağımsız olmalıdır.

*Milli kaynakların  iyi kullanılması devletin gelişmesini sağlar.

Not: Milli kaynakları kullanarak sanayileşme çalışmaları cumhuriyetin ilk yıllarında başlamış ve hammaddesi TÜRKİYE’ de olan çok sayıda  sanayi tesisi açılmıştır.